Kako otvoriti jednostavni d.o.o. (jdoo) za ugostiteljsku djelatnost

Kako otvoriti jednostavni d.o.o. (jdoo) za ugostiteljsku djelatnost

Da biste otvorili ugostiteljski obrt potrebno je da imate vi ili vaš voditelj poslovanja završenu ugostiteljsku školu, a za otvaranje d.o.o. potrebno je izdvojiti startni polog od 20 000 kn. Izmjenama zakona uvela se mogućnost osnivanja jednostavnog d.o.o (j.d.o.o.). čime možete otvoriti vašu ugostiteljsku tvtku bez obvezne stručne spreme (obrt) i bez 20 000kn pologa (d.o.o.) za samo 807,5 kuna plus temeljni kapital od 10 kuna (817,5 kuna).

Opširnije
Kako udruge mogu obavljati  ugostiteljsku djelatnost?

Kako udruge mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost?

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (N.N. br 138./06), daje mogućnost obavljanja ugostiteljske djelatnosti pojedinim udrugama. Iako cilj udruga nije ostvarivanje profita, udruga se može baviti gospodarskom djelatnošću (osim onih koje su zakonom izričito zabranjene), ako je ta djelatnost utvrđena statutom udruge i ako profit ostvaren takvom djelatnošću koristi isključivo za ostvarenje ciljeva udruge.

Opširnije