Da li je vaš softver pogodan za korištenje u drugim djelatnostima osim ugostiteljskim?

Program se koristi i u drugim djelatnostima, kako uslužnim tako i trgovačkim. U verziji za trgovine je dodatna mogućnost brze pretrage artikala po nazivu, šifri ili uporabu sa bar kod čitačem.