Dali su na raspolaganju korisničke upute ?

Na slijedecim linkovima možete pogledati upute za rad s programom:

Video upute: https://possector.hr/video-upute-pos-sector

Upute za korištenje pojedinih dijelova programa: https://possector.hr/vodici