Kako postupiti kada ne možete uspostaviti internet vezu i vašu fiskalnu blagajnu spojiti s PU

Ako smatrate da ne možete iz svog poslovnog prostora uspostaviti Internet vezu, ne radi vam fiskalna blagajna, i vašu fiskalnu blagajnu spojiti s Poreznom upravom, upućujemo vas da već sada poduzmete korake putem kojih ćete to dokazati.

Kako je i navedeno u dokumentu koji je objavila Porezna uprava na svojim web stranicama, obveznik fiskalizacije koji obavlja djelatnost ili dio djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti Internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom (kontakt), morat će od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) ishoditi potvrdu o tome – fiskalna blagajna ne radi. Način podnošenja zahtjeva i izdavanja potvrde propisat će se pravilnikom.

Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u najprije ćete morati provjeriti dostupnost usluge  internet veze za svoj poslovni prostor

Fiskalna blagajna i njena dostupnost putem nepokretne mreže

Dostupnost usluge pristupa internet veze (fiskalna blagajna mora imati internet vezu) morate provjeriti kod operatora koji ju pružaju putem nepokretne mreže, putem kablovskih mreža i putem pokretnih mreža. Smatrat će se da usluga internet veze putem nepokretne mreže nije dostupna, ako ste od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge internet veze Hrvatski Telekom d.d., dobili negativan odgovor, odnosno odbijen je vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja (kontakt) pružanja usluge pristupa internet vezi brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Dostupnost putem kablovske mreže

Smatrat će vam se da usluga putem kablovske mreže nije dostupna internet veze ako ste od najmanje jednog operatora kablovske mreže koji djeluje na Vašem području dobili negativan odgovor, odnosno odbijen je vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internet vezi brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Dostupnost putem pokretne mreže

Smatrat će se da usluga putem pokretne mreže nije dostupna ako ste od sva tri postojeća operatora (Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o. i Tele2 d.o.o.) zatražili na probno korištenje podatkovni uređaj za pristup internet vezi (USB stick) i ako se putem niti jednog od tih uređaja odnosno fiskalna blagajna u trajanju od 2 dana niste uspjeli spojiti na Internet. O točnom vremenu pokušaja spajanja na Internet  putem svakog od uređaja morati voditi evidenciju.

Dokaze o navedenom morat ćete priložiti prilikom podnošenja zahtjeva.

U slučaju da iz vaših dokaza, koji će se provjeriti s operatorima, zaista proizlazi da ne možete ostvariti internet vezu s Poreznom upravom, HAKOM će Vam izdati potvrdu.

U slučaju potrebe provest će se i odgovarajuća mjerenja i ispitivanja dostupnosti signala u Vašem prostoru.