Mogu li koristiti postojeću opremu (poput pisača, računala)

Da, sve što već posjeduješ vjerovatno ćeš moći iskoristiti (ukoliko je kupljeno u zadnji 7 godina). Za konkretne odgovore i procjenu postojeće opreme,javite nam se na tel: +385 1 800 000 4