Na koji način radi mreža više blagajni u jednoj radnji?

Mrežni rad se podesi jednostavno (omoguci se remote spajanje na sql server, i putem konfiguratora (aplikacija za servisere) se podesi na koju bazu da se spaja POS Sector.