Prodaja i marketing u ugostiteljstvu

Trener: Zoran Lukić

Trajanje treninga: 4 – 6 šk. sati prema dogovoru

Barmenski posao je mnogo više od pukog posluživanja pića. To je umijeće profinjenog sugestivnog komuniciranja (verbalnog i neverbalnog) po jednostavnoj shemi prodajno – marketinške metode.

Ovo je jedan od osnovnih seminara koji definira povećanje prodaje u barovima.

Uključuje ponašanje osoblja od trenutka ulaska gosta do trenutka kada gost napušta objekt. Osoblje ima vrlo važnu ulogu u postizanju osnovnog cilja objekta – povećanje prodaje. Ono promovira sebe samog i bar u kojem radi, a svojim postupcima i vještinama postiže to da se gost poželi ponovno vratiti.

Polaznici će na ovom treningu naučiti:

  • definirati mogući sistem nagrada za osoblje te osnove prodaje za svaki pojedini artikal koji se može uključiti i preslikati na prodaju ne bazirajući se pritom samo na koktele
  • razliku između prodaje i marketinga
  • nastupati po osnovama prodajnih i marketinških metoda te prezentirati iste

Sadržaj treninga:

  1. osnovna razlika između prodaje i marketinga
  2. metode za samopromociju i promociju Vašeg objekta
  3. važnost nastupa i prezentacije
  4. Otkrivanje i prilagodba višim menadžerskim zahtjevima za povećanje prometa
  5. Odabir i primjena metoda za povećanje prodaje