Rad sa tabletima i kuhinjskim displejom povećava brzinu promjene stolova za 20%

Svakom ugostitelju cilj je omogućiti prijem što većeg broja gostiju u periodu “Rush time”, okrenuti promet po stolu što više puta u toku tih par sati, a da se pritom ne utiče na same goste, odnosno da se gosti ne požuruju kako bi sjeo neko drugi na njihovo mjesto. Jedino povećanje produktivnosti na koje je moguće uticati u ovom intervalu od par sati jeste vrijeme od momenta prijema narudžbe do postavljana hrane gostima na stol.

Uz brzu i efikasnu kuhinju, potrebno je smanjiti šetanja konobara prilikom dolaska do kase, kucanja narudžbi i nošenja blokova do kuhinje, kao i spriječiti da konobari nakupe 4-5 narudžbi i onda ih u istom momentu nose u kuhinju iako su narudžbe uzete u rasponu od desetak minuta.

Rješenje za ovaj problem je da konobari koriste tablete za mobilno prosljeđivanja narudžbi, a kuhinja ili šank monitor s primljenim narudžbama preko kojeg javljaju konobaru kada je gotova njegova narudžba. Ova opcija povećava brzinu promjene stolova do 20% što znači više gostiju i veći profit.

Postoje dva rješenja, prvo rješenje je rad s printerima, to se realizira tako što se printer nalazi i u šanku i u kuhinji, odnosno tamo gdje je potreban, nakon što konobar napravi narudžbu program je razdvaja na kuhinju i šank i šalje na za to predviđene printere. Ovaj način u odnosu na nošenje blokova daje mnoge prednosti i ubrzava poslovanje, međutim radi se o jednosmjernoj komunikaciji, jer konobar nema informaciju kada je narudžba spremna, pa svako malo mora ići do kuhinje da provjeri da li je narudžba spremna.

Rješenje za ovaj problem je rad s kuhinjskim monitorom. U Kuhinji se postavi jedan tablet koji će prikazivati narudžbe koje konobar kreira, pored prikaza narudžbi imate i informaciju prije koliko vremena je narudžba kreirana kako bi imali orijentir koje narudžbe “kasne” i sl. Prednost rada s kuhinjskim monitorom ogleda se i u tome što kuhar nakon spremanja narudžbe ima mogućnost obavijesti konobara o spremljenoj narudžbi što svakako ubrzava i optimizira radno vrijeme.