Da li sam dužan da kupujem nadogradnje?

Podrška i nadogradnje su uračunate u cijenu svih paketa najma, dok su prilikom kupnje podrška i nadogradnje uračunati u cijenu za prvu godinu korištenja.