Vještine nadziranja i obuke

Trener: Zoran Lukić

Trajanje treninga: 4 – 6 šk. sati prema dogovoru

Nadležna osoba u baru može biti glavni barmen ili osoba s višom hijerarhijskom titulom.

Svaka nadležna osoba prepoznaje važnost i potrebu da pod sobom ima stručno i kvalificirano osoblje, a time i sebi olakšava posao. Poslovni uspjeh bara odraz je sposobnosti nadležne osobe da upravlja, vodi i obučava svoje osoblje.

S obzirom da je fluktuacija sezonskih radnika dosta prisutna uz ovaj kratki seminar se educira vodeći i odgovorni kadar kako primjeniti stečena znanja te brzo prilagoditi sistemu rada nove djelatnike.

Polaznici će na ovom treningu naučiti:

  • što karakterizira nadležnu osobu, definirati pojam „obuka“ i razumjeti njenu važnost za barmensku profesiju, osnovne principe obuke kao i različite metode
  • obučavanja, kako organizirati program obuke te kako samostalno odrediti cijene u baru

Sadržaj treninga:

  1. Trening i teorija o višem stupnju odgovornosti barmena u baru
  2. Trening i teorija o osposobljavanju pomoćnog osoblja barmena