Vaš Fina certifikat možete izvaditi u FINI na slijedeći način:

POS Sector Fiskalna blagajna vam daje informaciju kako jednostavno pribaviti Fina certifikat

1 KORAK: Ispuniti preduvjet i biti registriran u sustav PKI

Preduvjet za dobivanje digitalnih certifikata za fiskalizaciju je da je poslovni subjekt prethodno registriran u PKI sustavu Fine. Ukoliko poslovni subjekt već koristi digitalne certifikate Fine za neke druge potrebe, ne treba prolaziti proces registracije. Ukoliko se registracija treba obaviti onda je potrebno izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
 • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

*Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

2 KORAK: Izdavanje Fina certifikata

Popunjavanje zahtjeva za izdavanje certifikata možete obaviti u bilo kojoj poslovnici FINE ili pomoću CMS Fina portala za preuzimanje certifikata (detaljno pojašnjenje web preuzimanja certifikata u dokumentu na kraju teksta)

Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za fiskalizaciju – 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata,
 • dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju.

Iznos naknade za certifikat je 300 kuna za period od 5 godina, nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine ili elektronički, putem aplikacije RDC Obrasci on-line.

Dokumenti:

 1. Zahtjev za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju
 2. Ugovor o obavljanju usluga certificiranja

3 KORAK: Podizanje certifikata

Nakon što se dokumentacija obradi, kao skrbnik certifikata možete otići u poslovnicu FINE po aktivacijske podatke (referentni broj i autorizacijski kod), na način označen u zahtjevu ili kao skrbnik možete izvršiti on-line preuzimanje certifikata kombinacijom dobivenih podataka.

Napomene:

 1. Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na period od 5 godina, a nakon tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.
 2. Informatička tvrtka koja će raditi uspostavu sustava fiskalizacije kod obveznika ne može u ime obveznika fiskalizacije nabaviti produkcijski aplikativni certifikat, odnosno, produkcijski aplikativni certifikat treba zatražiti obveznik fiskalizacije. Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo skrbnika osobi koja nije zaposlena kod obveznika (npr. djelatniku informatičke tvrtke koja kod obveznika uspostavlja sustav fiskalizacije), koji bi u tom slučaju preuzimao certifikat u ime obveznika fiskalizacije.
 3. Skrbnik je fizička osoba koja je zadužena za preuzimanje, uporabu, brigu i čuvanje privatnog ključa, odnosno certifikata koji je izdan za aplikaciju. Skrbnik može biti i osoba zadužena za zastupanje poslovnog subjekta.
 4. Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo potpisivanja Zahtjeva i Ugovora drugoj osobi unutar istog poslovnog subjekta. Pravo potpisivanja daje se na temelju obrasca Punomoći, koji je objavljen na ovim stranicama.
 5. Ukoliko je osoba ovlaštena za zastupanje fizički identificirana prilikom registracije poslovnog subjekta u sustav PKI, Punomoć može biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerena pečatom poslovnog subjekta.
 6. Ukoliko poslovni subjekt još uvijek nije registriran u sustav PKI ili je registriran, ali tom prilikom nije obavljena fizička identifikacija osobe ovlaštene za zastupanje, već je dostavljena preslika osobne iskaznice ovjerena od strane javnog bilježnika, Obrazac Punomoći za potpisivanje također treba biti ovjeren od strane javnog bilježnika
 7. Punomoć za potpisivanje može se prenijeti samo na osobu unutar istog poslovnog subjekta te u slučaju kada je osoba ovlaštena za zastupanje prilikom Registracije poslovnog subjekta u sustav PKI identificirana. Ukoliko osoba ovlaštena za zastupanje nije identificirana, obrazac Punomoći treba biti ovjeren od strane Javnog bilježnika.

Dokument : Punomoc za potpisivanje Zahtjeva i ugovora

Izvor: fina.hr

Fina certifikat se implementira u fiskalnu blagajnu.

Dokumenti:

 1. Procedura zahtijevanja produkcijskog aplikativnog digitalnog certifikata za fiskalizaciju – Uputa za korisnike.v2
 2. Radna uputa za preuzimanje digitalnih certifikata za fiskalizaciju