Kumice s placa nisu obveznici fiskalizacije ako prodaju proizvode koje su same uzgojile

Prodavači na tržnicama, među kojima su i „kumice s placa“, a koji prodaju proizvode koje su sami uzgojili i proizveli, nisu obvezni izdavati račune, kao niti provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Također, prije svega, bitno je imati u vidu porezni status primjerice „kumica s placa“, jer već po samoj definiciji obveznika fiskalizacije, određen broj prodavača/ica na tržnicama nisu obveznici fiskalizacije.

Izuzetak su i OPG

Izuzeća od obveze izdavanja računa se odnose na proizvođače vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji prodaju na tržnicama i otvorenim prostorima, ali i na obiteljska poljoprivredna gospodarstva ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima koja je izuzeta od obveze izdavanja računa smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na neki od sljedećih načina:

  1. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,
  2. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.

Napomena: OPG je po zakonu izuzet od izdavanja računa, ali da bi trgovci, ugostitelji mogli pravdati daljnu prodaju OPG treba izdati obrazac “otkupni blok” .

Fiskalizacija na tržnicama i otvorenim prostorima otkupni blok

Važno je pripaziti da, na otkupnom bloku, prodavatelj (OPG) navede da nije porezni obveznik prema čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak i da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Otkupni blok se može ispuniti ručno ili elektronski. Kupac i prodavatelj zadržavaju za svoju evidenciju po jedan istovjetni primjerak otkupnog bloka. Naravno, na ovaj se način mogu prodavati isključivo vlastiti proizvodi. U suprotnom, OPG ulazi u djelatnost i sferu trgovine a tada su uvjeti sasvim drugačiji.

Prodaja u čvrstim objektima ne ulazi u izuzetke fiskalizacije

Prodajom na štandovima i klupama na tržnicama na malo ne smatra se i prodaja u čvrstim prodajnim objektima na tržnicama, već isključivo prodaja na štandovima i klupama. Pod prodajom na štandovima i klupama izvan tržnica na malo podrazumijeva se prodaja u gospodarskim dvorištima, proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kušaonicama, na poljima, uz prometnice, na sajmovima, izložbama i manifestacijama. Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na sajmovima, izložbama i manifestacijama također se smatra prodajom na otvorenom te ne postoji obveza izdavanja računa, pa tako niti obveza fiskalizacije izdavanja računa.

Međutim, svi ostali trgovci, koji na tržnicama i otvorenim prostorima, kao i na sajmovima i drugim manifestacijama prodaju svoje proizvode ili tuđe preprodaju (suveniri, odjeća, obuća, nakit, knjige, posuđe i ostalo) smatraju se obveznicima fiskalizacije izdavanja računate su obvezni učiniti sve predradnje kako bi mogli započeti s postupkom fiskalizacije.
Ista obveza primjenjuje se i na preprodavače poljoprivrednih proizvoda. Dakle, svi oni koji poljoprivredne proizvode prodaju na gore navedeni način krajnjem potrošaču, ali te poljoprivredne proizvode nisu sami uzgojili i proizveli, smatraju se obveznicima fiskalizacije izdavanja računa kod prodaje na tržnicama i otvorenim prostorima od 01. srpnja 2013. godine.

Riba iz vlastitog uzgoja ne podliježe obvezi fiskalizacije

Nadalje, prodaja ribe iz vlastitog uzgoja ne podliježe obvezi fiskalizacije izdavanja računa, dok bilo koja druga prodaja ili preprodaja podliježe obvezi izdavanja računa, a posljedično i fiskalizaciji.

 

Kao odličnu opciju (ako si obveznik fiskalizacije), predlažem ti mobilnu fiskalnu blagajnu POS Sector 

Pogledaj kratki video kako funkcionira mobilna fiskalna blagajna POS Sector

Mobilna blagajna osigurati će ti:

• Ne ovisnost od lokacije rada (teren, objekt)
• Ne ovisnost od priključka struje (rad na baterije)
• Ne ovisnost od stalne internet veze
• Zadovoljavanje zakonskih propisa Hr
• Jednostavan i brz način rada prilikom izdavanja računa

Mobilna blagajna POS Sector uključuje korisničku i tehničku podršku – 24 sata, sedam dana u tjednu. Pored toga, u trenutku isporuke osiguravamo našim korisnicima instalaciju i edukaciju.

Prilikom zakonskih izmjena svi korisnici POS Sector-a dobivaju besplatno sve nadogradnje – trajno. Prijenos u novu godinu je također besplatan, a način na koji se vrši prijenos je automatski. Predlažem ti za prvi korak da saznaš više o Mobilnoj blagajni POS Sector na linku: Mobilna Fiskalna Blagajna