Kako je i navedeno u dokumentu koji je objavila Porezna uprava na svojim web stranicama, obveznik fiskalizacije koji obavlja djelatnost ili dio djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti Internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, morat će od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) ishoditi potvrdu o tome. Način podnošenja zahtjeva i izdavanja potvrde propisat će se pravilnikom.

Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u najprije ćete morati provjeriti dostupnost usluge pristupa internetu za svoj poslovni prostor.

Dostupnost putem nepokretne mreže

Dostupnost usluge pristupa internetu morate provjeriti kod operatora koji ju pružaju putem nepokretne mreže, putem kablovskih mreža i putem pokretnih mreža. Smatrat će se da usluga putem nepokretne mreže nije dostupna, ako ste od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski Telekom d.d., dobili negativan odgovor, odnosno odbijen je vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internetu brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Dostupnost putem kablovske mreže

Smatrat će se da usluga putem kablovske mreže nije dostupna ako ste od najmanje jednog operatora kablovske mreže koji djeluje na Vašem području dobili negativan odgovor, odnosno odbijen je vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internetu brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Dostupnost putem pokretne mreže

Smatrat će se da usluga putem pokretne mreže nije dostupna ako ste od sva tri postojeća operatora (Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o. i Tele2 d.o.o.) zatražili na probno korištenje podatkovni uređaj za pristup internetu (USB stick) i ako se putem niti jednog od tih uređaja u trajanju od 2 dana niste uspjeli spojiti na Internet. O točnom vremenu pokušaja spajanja na Internet putem svakog od uređaja morati voditi evidenciju. Također, saznajte više o cijenama fiskalnih blagajni kao i procesu fiskalizacije u tekstu: Fiskalne blagajne i proces fiskalizacije u koracima

Dokaze o navedenom morat ćete priložiti prilikom podnošenja zahtjeva.

U slučaju da iz vaših dokaza, koji će se provjeriti s operatorima, zaista proizlazi da ne možete ostvariti vezu s Poreznom upravom, HAKOM će Vam izdati potvrdu.

U slučaju potrebe provest će se i odgovarajuća mjerenja i ispitivanja dostupnosti signala u Vašem prostoru.