Fiskalna Blagajna POS Sector za kafiće i restorane – Sve što trebate za vođenje bara, kluba, ili restorana

Bez obzira o kojoj se veličini objekta radilo, kafići, barovi i klubovi imaju slične probleme. Jedan od njih je i “Rush Hour”, period dana kada imate najveći broj gostiju. Zbog toga fiskalna blagajna preko koje izdajete račune mora biti brza, pouzdana i jednostavna za korištenje.

Fiskalna blagajna POS Sector Vam omogućava:

 • Jednostavno izdavanje računa
 • Samostalno dodavanje novih artikala, promjenu cijena i drugih podataka
 • Dodatne vrste plaćanja (Kreditna kartica, Virman, Kupon)
 • Popust na određenu stavku ili cijeli račun
 • Naplata na klijente (R1)
 • Detaljne zabrane korištenja određenih dijelova programa pojedinim korisnicima
 • Mogućnost povezivanja više naplatnih jedinica
 • Ispis na više pisača

fiskalne blagajne za kafice i restorane possector

Fiskalna blagajna POS Sector za kafiće i restorane Vam nudi mogućnost jasne analize poslovanja u slikama. Slika vrijedi kao tisuću riječi, a da je to tačno upravo ćete se uvjeriti U POS Sector-u. Bez suvišne hrpe brojeva, poslovanje prikazano u kombinaciji brojeva i dijagrama sa jasno istaknutim top informacijama jasnije Vam oslikava pravo stanje i daje mogućnost pravovremenog djelovanja s ciljem poboljšanja poslovanja ili zaustavljanje negativnog trenda.

Prednosti fiskalne blagajne POS Sector:

 • Jasan uvid u trenutno poslovanje, kao i praćenje trenda
 • Omogućava detaljnu analizu
 • Priprema za knjigovodstvo
 • Mogućnost povezivanja sa Vašim knjigovodstvenim sustavom
 • Isti ovaj sistem koriste i restorani u hotelima sa 5 zvjezdica, kada njima pomaže, vjerojatno će i Vama.

fiskalne blagajne za kafice i restorane prednost

Saznaj cijene fiskalne blagajne

Fiskalna blagajna POS Sector za Restorane

sadržava sve što i POS Sector za Barove, plus…

Vođenje narudžbi po stolovima
Svakom restoranu je primarni cilj zadovoljan kupac, a kupac će biti zadovoljan ukoliko vaš restoran ispuni njegova očekivanja. Pored ispunjavanja općih pravila gostoprimstva, kulture konobara i dobre hrane, vrlo je važna brzina preuzimanja narudžbe kao i brzina posluživanja. U POS Sectoru za Restorane, moguće je voditi narudžbe po stolovima, koje se poslije mogu zbirno naplatiti.

Narudžbe koje konobar izdaje mogu se automatski razdvajati na printer u kuhinju (za narudžbe) i printer na šanku (za račune gostima). Printer u kuhinji ispisuje kompletnu zbrojenu narudžbu po artiklima, ili pojedinačnu po svakom računu. Računi za goste izlaze na printeru kod konobara. Konobar može da splituje (podijeli) račun, da izda račun na klijenta, i da ispiše R1 račun ukoliko se to od njega traži.

Zašto koristiti fiskalnu blagajnu POS Sector u restoranu:

 • Rad po stolovima
 • Pojedinačna i zbirna naplata narudžbi
 • Razdvajanje narudžbi na šank i kuhinju
 • Splitovanje/podjela računa
 • Naplata na klijente (R1)
 • Vođenje primki, normativa i praćenje stanja skladišta

Kitchen Display – Ekran za primanje narudžbi i poziv konobara u kuhinju
Iako ispis narudžbi u kuhinji i šanku poboljšava i ubrzava poslovanje, radi se o jednosmjernoj komunikaciji. Kuhinja nema mogućnost obavještavanja konobara o spremnoj narudžbi, pa konobar mora često provjeravati je li narudžba spremna. Kako bi riješili ovaj problem, razvili smo Kitchen display, aplikaciju koja omogućava dvosmjernu komunikaciju između konobara i kuhinje.
Kitchen display je touch screen monitor ili tablet koji bilježi narudžbe na monitoru, te kuharu daje mogućnost poziva konobara nakon spremljene narudžbe. Kuhar može da vidi koji je konobar, za koji stol i prije koliko vremena poslao narudžbu, što mu olakšava odlučivanje, koje narudžbe prvo spremiti.

Zašto koristiti Kitchen Display:

 • Nema grešaka u prosljeđivanju narudžbi
 • Redoslijed pripremanja narudžbi
 • Pozivanje konobara kada je narudžba spremna
 • Ušteda na papirnim rolama
 • Mobilne aplikacije i tableti

Ukoliko ste ugostitelj sa velikim brojem udaljenih stolova od šanka/kuhinje ili imate nezgodne stepenice na koje konobari gube dragocjeno vrijeme i vaš profit, iskoristite prednosti rada sa tabletima. Konobari kada koriste tablet, ne moraju ići do računara i kucati narudžbu ili račun. Do šanka ili kuhinje konobar ide samo kada je narudžba gotova i naravno da donese prljave čaše i tanjure.

Mobilne aplikacije i tableti

Korištenje tableta sprečava razgovore i pogreške pri prosljeđivanju narudžbi od gosta, preko konobara, do kuhinje.
Konobar prima narudžbu za stolom, dok razgovara sa gostom i umjesto da ide do šanka da bi je prepisao sa bloka, konobar koristi tablet da je proslijedi kuhinji. Bez duplog posla. Bez praznog hoda.
Prednost korištenja Kitchen Display-a zajedno sa tabletima, je u tome što dobijate dvosmjernu komunikaciju. Konobar šalje kuhinji sa udaljene lokacije narudžbe, a kuhinja obavještava konobara kada je narudžba spremna. Bez razgovora!

Uloga tableta u restoranu:

 • Ubrzava proslijeđivanje narudžbe od konobara do šanka/kuhinje
 • Konobar bolje koristi svoje vrijeme i stiže uslužiti više gostiju
 • Objekat može primiti i opslužiti veći broj gostiju