Uputa kako do fiskalne blagajne za korisnike sa registar blagajnama i POS blagajnama

1. KORAK -Provjerite svoj postojeći program za fiskalnu blagajnu sa kojim izdajete račune i vodite poslovanje

  • Registar blagajne se ne mogu fiskalizirati
  • Programi koji rade u DOS programskom jeziku većinom se ne mogu se fiskalizirati

2. KORAK – Pronađite i kupite fiskalne blagajne koja odgovaraju vašem načinu poslovanja zajedno sa pripadajućom opremom (računalo min konfiguracije 1 GB Rama i 2 GHz procesor, pisač)

3. KORAK – Pribavite u FINI certifikat

Dobivanje certifikata obvezno je za rad fiskalne blagajne. Uputu kako do Fina certifikata pročitajte u tekstu: Kako do Fina certifikata u 3 koraka!

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
  • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.
  • Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata (FINA certifikata)

Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije – 1 primjerak,
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka,
  • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na razdoblje od 5 godina (300kn), nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.

4. KORAK – Prijavite se za uvođenje interneta

kako do fiskalne blagajne internet

Uputa kako do fiskalne blagajne za korisnike čije POS blagajne nisu u DOS-u

1. KORAK – Ako koristite POS blagajnu koja nije u DOS programskom jeziku kontaktirajte autore programa i saznajte da li su fiskalizirali program, te plaća li se prijenos u fiskalni način rada.

2. KORAK – Ako u periodu dok ste koristili postojeću POS blagajnu niste bili zadovoljni sa radom postojeće kao i sa podrškom, potražite i testirajte novu fiskalnu blagajnu  POS Sector pošto je sada pravo vrijeme da napravite iskorak u svom poslovanju i partnerima s kojima surađujete. 

3. KORAK – Izvadite u FINI certifikat kako je i objašnjeno u tekstu iznad (3.KORAK)

4. KORAK – Prijavite se za uvođenje interneta