Eporezna – OBAVIJEST OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE

Eporezna – OBAVIJEST OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE

Eporezna – novi sustav porezne uprave

Porezna uprava je napravila izmjene o prijavi podataka u sustavu fiskalizacije, pod podacima fiskalizacije smatraju se poslovni prostor, radno vrijeme, podaci o održavatelju  i proizvođaču software-a.
Do sada su sve navedene akcije radile kroz korisničku aplikaciju, a od 20/06/2017 je puštena je u produkciju aplikacija za unos poslovnih prostora putem sustava ePorezna.
Obveznik fiskalizacije koji je podatke o poslovnim prostorima dostavio putem XML poruke(preko korisničke aplikacije), dužan je, putem servisa e-Porezna, iste potvrditi najkasnij do 31. srpnja 2017. godine te dostaviti podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

Oznaku poslovnog prostora možete vidjeti u broju računa npr. ukoliko je račun br. 14214/POSL2/1 tada je oznaka poslovnog prostora POSL2.
Naime, Porezna uprava je sve aktivne, odnosno sve otvorene poslovne prostore obveznika fiskalizacije „prebacila“ iz postojećeg sustava fiskalizacije u aplikaciju koja je omogućena kroz sustav ePorezne. Pristup navedenoj aplikaciji dostupan je svim obveznicima fiskalizacije koji posjeduju certifikat za pristup sustavu ePorezna te njihovim opunomoćenicima.
Napominjemo kako su od 1. srpnja 2017. godine do 31. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije dužni dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom). Obrazac prijave podataka u sustavu fisklalizacije u papirnom obliku možete preuzeti na ovom linku.

Korisničke upute za rad sa sustavom ePorezna su dostupne na linku Porezne uprave.

Svi korisnici Fiskalne blagajne POS Sector  podatke o proizvođaču software-a, treba da popune kao što je prikazano na slici.

Za sva dodatna pitanja obratite se proizvođaču svog programskog rješenja.