Plaćanje putem PayPal-a nema obveze fiskalizacije

Konačno, Porezna uprava je definirala u koju grupu spadaju oni koji naplaćuju svoje usluge ili robe putem PayPal-a te o tome dala svoje zvanično mišljenje. Od sada svi koji naplaćuju putem PayPal-a izjednačeni su s plaćanjem s transakcijskog računa na račun za koji nema obveze fiskalizacije

Tumačenje Zakona a fiskalizaciji u prometu gotovinom za plaćanje putem PayPal-a od strane Porezne uprave

„Zaprimili smo upit društva iz dostavnog spiska, vezano za provedbu postupka fiskalizacije kod izdavanja računa koji su naplaćeni putem PayPal-a. Sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (“Narodne novine” broj 133/12 – dalje: Zakon), odgovaramo kako slijedi.
U smislu odredbi Zakona, obvezi flskalizacije podliježe račun koji ja naplaćen sredstvima koja se smatraju gotovinom (novčanice, ček, kartice).

Obveznici fiskalizacije dužni su prije početka izdavanja računa za promet u gotovini izvršiti sve radnje propisane ovim Zakonom za provedbu postupka fiskalizacije lzdavanja računa, pa je tako potrebno prilagoditi sadržaj računa na način,da osim podataka propisanih posebnim propisima, račun mora sadržavati i podatke o vremenu izdavanja računa (sat i minuta), oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju, oznaku načina plaćanja računa (novčanica, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo), Jedinstveni identifikator računa i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Gotovinsko plaćanje nije plaćanje sa računa na transakcijski račun kod banaka, niti plaćanje općom uplatnicom na račun, već se takva plaćanja smatraju virmanskom doznakom.

Zakonom je propisano da se postupak fiskalizacije izdavanja računa provodi samo kod onih obveznika fiskalizacije koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, a postupak fiskalizacije izdavanja računa provode na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama.

PayPal je servis elektroničkog on-line plaćanja i da bi korisnik koristio PayPal račun prethodno mora otvoriti osobni PayPal račun na koji se direktno mogu uplaćivati sredstva s bankovnog računa ili s kreditne kartice, a plaćanje se vrši poput on-line plaćanja s transakcijskog računa.

Slijedom navedenog ovakav način plaćanja može se izjednačiti s plaćanjem s transakcijskog računa na račun za koji nema obveze fiskalizacije

Dokument Porezne uprave
Fiskalizacija – Izdavanje računa
Broj klase:410-01/13-01/3826
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2

Tumačenje možete pogledati i na stranicama Porezne uprave na linku: Tumačenje Zakona a fiskalizaciji u prometu gotovinom za plaćanje putem PayPal-a