Porezni prihodi prikupljeni su u iznosu od 62,7 milijardi kuna, čime su zabilježili međugodišnje smanjenje od 2,5% odnosno 1,7% manje u odnosu na planirani iznos.

Prema izvješću o izvršenju proračuna za 2013. godinu, proračunski su prihodi lani iznosili 108,8 milijardi kuna, dok su rashodi iznosili 125,1 milijardu kuna, pa je deficit bio na razini oko 16,2 milijarde kuna.

U posljednjem rebalansu proračuna za 2014. godinu planirani su porezni prihodi u iznosu od 63,6 milijardi kuna, što je bilo smanjenje od 300 milijuna kuna u odnosu na prvotni plan proračuna.

Pri tome najveće promjene imali su prihodi od PDV-a, kao rezultat smanjenja ekonomske aktivnosti te prihodi od igara na sreću zbog promjene obuhvata u njihovom načinu oporezivanja.

Plan prihoda od poreza na dodanu vrijednost u tom je rebalansu bio manji za 576,3 milijuna kuna u odnosu na prvotni proračun te je iznosio 42 milijarde kuna.

Projekcija prihoda od PDV-a temeljila se na očekivanom realnom padu osobne potrošnje.

Deficit u 2013. godini je za 6,2 milijarde kuna veći u odnosu na godinu ranije. Promatrano kao udjel u BDP-u deficit je 2012. bio 3 % BDP-a, a lani 4,9 posto.