U djelatnosti „I“ – pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića (ugostitelji) – male pravne osobe i fizičke osobe u 2013. godini ukupno su prijavile oporezivih isporuka za 40%, odnosno 2,6 mlrd. kuna više nego u 2012. godini. Od toga su fizičke osobe prijavile 55%, odnosno 1,5 mlrd. kuna više oporezivih isporuka nego u 2012. godini, dok su male pravne osobe prijavile 30%, odnosno 1,1 mlrd. kuna više oporezivih isporuka.