Što je dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 • Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru.
 • Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači.
 • Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se poduzimaju radi smanjenja populacije štakora, miševa… koji su uzročnici i prijenosnici zaraznih bolesti , a zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost po čovjeka i njegovu okolinu.

Prve zabilježene dezinfekcije u prošlosti

Prve zabilježene higijenske mjere u historiji čovječanstva, poput pranja ruku, lica i tijela, mogu se smatrati i prvom primijenjenom dezinfekcijom. Već su i stari egipćani mumificiranjem leševa provodili svojevrsnu dezinfekciju, dok su stari grci koristili vino i ocat kao dezinficijense. No tek s izumom mikroskopa i otkrićem postojanja mikroorganizama primjena dezinfekcije dobiva na svojoj “težini”, a pojavom Roberta Kocha (1843.-1910.) dezinfekcija postaje znanje i dijeli se na teoretsku i primijenjenu.

Postupak  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

 • Prije početka obavljanja dezinfekcije i dezinsekcije u objektima u kojima se nalaze namirnice, treba zaštititi namirnice od mogućeg onečišćenja, kao i primijeniti pesticide koji ne ostavljaju mirise na prehrambenim proizvodima.
 • Pri obavljanju deratizacije u prostorima u kojima se obavlja proizvodnja ili promet namirnica treba otrovne mamce postaviti u posebno zaštićenim, zatvorenim i označenim kutijama uz vođenje evidencije o shemi postavljanja, da se namirnice zaštite od slučajnog ili namjernog onečišćenja.

Ako se deratizacija obavlja u objektima u kojima se nalaze rasute namirnice, treba sakupiti ostatke mamaca nakon provedbe postupka deratizacije.
Deratizacijska sredstva druge generacije treba postavljati u zatvorene kutije ili vezane na žicu. Moraju biti nedostupne domaćim životinjama, te ih sakupiti i neškodljivo uništiti nakon provedenog postupka deratizacije.

Subjekt u poslovanju s hranom dužan je nositelju odobrenja za provedbu DDD mjera omogućiti provedbu detaljnog nadzora svaka 3 mjeseca radi kontrole svih kritičnih točaka u objektu, tj. ekoloških niša te utvrđivanja mogućeg prisustva štetnika.

Primjeri pravilnog postupka dezinfekcije

Posuđe i pribor za jelo se poslije svake upotrebe pere u trodijelnoj sudoperi toplom vodom i deterdžentom, na taj način što se u jednom djelu vrši grubo čišćenje, odmašćivanje i pranje, a posle toga se u drugom djelu potapa u dezinfekciono sredstvo najmanje 15 min. i na kraju u trećem djelu ispire toplom vodom. Nakon ispiranja posuđe se ostavlja da se osuši i odlaže u zatvorene police ili vitrine. Rashladni uređaji se peru i dezinfikuju najmanje jednom tjedno.

Sanitarni čvorovi se obavezno dezinfikuju nakon čišćenja i pranja vodom i deterdžentima najmanje dva puta dnevno klornim preparatima, a kad su zaprljani i više puta. U sanitarnim čvorovima mora postojati topla voda i pribor za pranje i posušivanje ruku – tekući sapun i papirni ubrus ili fen.

Tijekom provođenja ovih mjera dozvoljeno je koristiti tehniku i preparate koji neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće prouzrokovati oštećenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.

Cijena usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za ugostiteljske objekte

Cijena usluge DDD mjera za ugostiteljske objekte formiraju se prema veličini objekta i njegovoj namjeni:

 • za ugostiteljske objekte do 50 m2, bez prostorija za pripremanja i posluživanje hrane: cc 40€
 • za ugostiteljske objekte do 100 m2, bez prostorija za pripremanja i posluživanje hrane: cc 54€
 • za ugostiteljske objekte od 100 m2 i više, bez prostorija za pripremanja i posluživanje hrane: cc 67€
 • za ugostiteljske objekte do 50 m2, sa prostorijom za pripremanje i posluživanje hrane: cc 54€
 • za ugostiteljske objekte do 100 m2, sa prostorijom za pripremanje i posluživanje hrane: cc 67€
 • za ugostiteljske objekte od 100 m2 i više, sa prostorijama za pripremanje i posluživanje hrane ili hotelskog smještaja: cijene se formiraju nakon dolaska na objekt, ovisno o površini, vrsti aplikacije i terminu rada.

Važna napomena

Svi preparati koji se koriste za proces dezinfekcije, dezinsekcija i deratizacija moraju biti odobreni za upotrebu po strogim ekološkim standardima Evropske unije i zadovoljavati HACCP standarde. Preparati također moraju biti atestirani od strane zaduženog ministarstva zdravstva.