Ako želite sami  izraditi vaše sredstvo ponude (jelovnik, cjenik ili meni) i niste spremni za velika novčana ulaganja, onda ste na pravom mjestu. Osnova za izradu vašeg jelovnika je da imate računalo i imate instaliran Microsoft Word. Koristit ćemo besplatne predloške, a rad s njima je poput rada u Word-u.

Prije nego što krenemo u izradu jelovnika ili menija predlažem da u jedan word-ov dokument napišete svoje zahtjeve te glavne informacije koje će se nalaziti u vašem jelovniku.

  • Broj stranica odnosno jedna ili više stranica jelovnika
  • Vrsta dizajna (minimalistički dizajn ili dizajn sa puno grafike)
  • Plan grupa u jelovniku
  • Potrebne zakonske informacije

Također ako mislite sami ispisivati jelovnike provjerite vaš pisač, jer nisu svi pisači dobri za ispisivanje sa svojom kvalitetom (slike, boje).

Odabir predloška i izrada jelovnika

Sada je došao red na predložak. Jedan dio gotovih predložaka imate u Microsoft Word-u kada kliknete na „File“ zatim na „novi“ i zatim na uzorak predložaka, ali preporučio bih vam da odmah odete na link: Besplatni predlošci jelovnika gdje možete sami jednostavno odabrati predložak koji vama najviše odgovara. Nakon što odaberete koji vam predložak najviše odgovara kliknite na „download“ i predložak vašeg budućeg jelovnika već se nalazi u vašem računalu na mjestu predviđenom za pospremanje (obično je to file „download“)

Nakon toga otvorite navedeni dokument i počnite sa unosom informacija.

Način uređenja testnih informacija je kao i u Word-u. Klikom na polje koje želite promijeniti dobivate mogućnost za unos novih informacija. Nakon što unesete nove informacije i vašu ponudu, nemojte zaboraviti spasiti dokument odnosno kliknite na „save“ kako biste se i slijedeći put mogli poslužiti navedenim informacijama .

Kada ste popunili i nakon više testiranja postali spremni za prvi ispis vašeg jelovnika dovoljno je da odete na „file“ i kliknete na „ispis“. Također ako želite da ispisujete jelovnik na obje stranice lista papira, potrebno je da na pisaču kliknete na „Duplex“ kako bi se ispravno ispisivale stranice po rednim brojevima.