Zbog povećanog interesovanja i potrebe ugostitelja za ovom temom i informacijama u kratkih par crta donosimo vam korisne informacije što možete i u kojim zakonskim okvirima omogućiti da budete i vi ugostiteljski objekt sa pušačkom zonom. Kao primjer uzeli smo Hrvatsku.

Do sada status pušačkog objekta dobilo je 6.196 kafića manjih od 50 četvornih metara, a još je 196 ugostiteljskih objekata ishodovalo zeleno svjetlo za poseban, fizički odvojen prostor za pušenje u okviru lokala. U odnosu na ukupnu brojku od oko 16.000 kafića i ugostiteljskih objekata udruženih u Ceh ugostitelja Hrvatske, cigareta se smije zapaliti u njih gotovo 40 posto.

Ukoliko je prostor vašeg ugostiteljskog objekta do 50m2 , a poslužujete isključivo piće Vi ga možete proglasiti pušačkim prostorom. Kako? 

Što je to pušački prostor ?

U nemogućnosti osiguravanja prostora za pušenje u ugostiteljskim objektima manjim od 50 kvadrata, cijeli prostor za usluživanje može se odrediti pušačkim prostorom

Pojašnjenje: svi ugostiteljski objekti mogu imati prostor za pušenje, no međutim takav prostor mora biti minimalno 10m2, te smije zauzimati maksimalno 20% prostora. S tim u vezi svi objekti koji isključivo uslužuju piće a nisu u mogućnosti osposobiti prostor za pušenje od minimalno 10m2, te ako imaju uslužnog prostora do 50m2, tj.49,99m2, mogu svoj objekt prozvati pušačkim prostorom, ako za to ishode pravovaljano rješenje uz uvjet zadovoljavanja svih propisanih tehničkih uvjeta.
Koji su uvjeti uz pušački prostor ?

 • U prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
 • Prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat.
 • Odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje.
 • Prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice.).

Rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora za pušenje i pušačkog prostora

Zakonom je propisano da zadovoljavanje uvjeta prostora za pušenje i pušačkog prostora rješenjem donosi ministar.
Zahtjev za izdavanje predmetnog rješenja podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju,
Zahtjev za izdavanje rješenja za prostor za pušenje i zahtjev za pušački prostor, te izjavu potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika .

Kao dokaz da ispunjavate uvijete potreban vam je: „Nalaz i mišljenje pravne ili fizičke osobe registrirane za izradu i montažu opreme za ventilaciju i klimatizaciju kojim se dokazuje da pušački prostor ima ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat te odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor koji se osigurava sustavom za filtriranje“ 

Što je to prostor za pušenje ?

Prostor za pušenje jest potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora. Dio je ugostiteljskih i drugih objekata većih od 50 kvadrata.

U prostorima za pušenje moguće je konzumirati hranu i piće, ali nije moguće usluživanje, sukladno pravilima i zakonima koji definiraju ugostiteljsku djelatnost. Takav prostor može se koristiti i za sve druge vrste usluga koje je u njemu moguće obavljati, koje nisu zakonom izričito zabranjene.

Prostor za pušenje moguće je uvesti u svim vrstama ugostiteljskih objekta, a koji su definirani Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga. Ukoliko ugostiteljski objekt nije u mogućnosti ispuniti navedene uvijete, a to je prvenstveno uvjet da prostor za pušenje mora biti minimalno 10m2, u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo uslužuje piće moguće je cjelokupan prostor proglasiti pušačkim prostorom.

Koji su uvjeti uz prostor za pušenje ?

 • Mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor.
 • Površina prostora ne smije biti manja od 10 m².
 • Prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za usluživanje u ugostiteljskim objektima.
 • Prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore.
 •  U prostoru se ne smije usluživati hrana ni piće.
 • Prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija sa cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se kao dio zida.
 • Iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka “Prostor za pušenje” s navedenim brojem osoba koje istodobno prostor za pušenje može primiti.
 • Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka “Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu”.
 • Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.
 •  Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
 • Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
 •  Ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje.
 • Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku.
 • Ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno.
 • Sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m².
 • Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije.

Što je točno prostor za usluživanje ?

Prema zakonskim propisima za ugostiteljstvo i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga, prostorija za usluživanje može imati točionik sa šankom. Prema pojašnjenu Ministarstva, usuglašeno je da se prostor „iza“ šanka ne računa u površinu te da se od površine šanka računa samo 20%.

Mogućnost pušenja u određenom dijelu dana u objektima u kojim se uslužuje hrana

U ugostiteljskim objektima koji su registriran kao buffet, konoba, pizzeria, pivnica a koji registracijom imaju mogućnost usluživanja hrane i pića u vremenu, kada se ne poslužuje hrana nije dopusti pušenje. Predmetni zakon ne predviđa mogućnost da u dijelu dana kada se u predmetnom prostoru ne poslužuje hrana, pušenje bude dopušteno.

Zabrana pusenja - zakon

Mogućnost korištenja terasa

Na ugostiteljskim terasama (za koje je rješenjem nadležnog tijela za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova ugostiteljstva utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane za prostore za usluživanje na otvorenom, sukladno propisima na području ugostiteljstva), mogu usluživati jela i pića dopušta se pušenje, jer se ne smatraju se zatvorenim javnim prostorom. Ukoliko naknadno nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za prostore za usluživanje na otvorenom sukladno propisima na području ugostiteljstva, budu izvršene određene preinake u smislu prenamjene otvorenog prostora (postavljanje staklenih stijena)navedeni prostor više se neće smatrati prostorom za usluživanje na otvorenom, već zatvorenim javnim prostorom . U tom smislu nadležna inspekcijska tijela imaju ovlasti poduzimanja odgovarajućih upravnih mjera te pokretanja prekršajnog postupka.

Naravno tu su i predviđene novčane kazne zbog ne pridržavanja zakona.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 • dopusti pušenje duhanskih proizvoda i ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru
 • prostor za pušenje ne ispunjava uvjete
 • odredi pušačkim prostorom prostor koji ne ispunjava propisane uvjete

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će inspektor na mjestu izvršenja za prekršaj fizičku osobu ako puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno

Dokumenti potrebni za zakonski postupak:

 1. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za prostor za pušenje (Prilog 2A)
 2. Izjava koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika (Prilog 2B)
 3. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pušački prostor (Prilog 3)
 4. Izjava za caffe barove – pušački prostori

 

Osnovne informacije o postupku izdavanja rješenja za prostor za pušenje odnosno pušački prostor Člankom 20.b Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („Narodne novine“ broj 125/08, 55/09 – ispravak i 119/09) propisano je da ministar zdravstva i socijalne skrbi rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za prostor za pušenje odnosno za pušački prostor.

Rješenje iz članka 20. b Zakona donosi se povodom zahtjeva stranke, vlasnika odnosno korisnika zatvorenog javnog prostora.

Postupak povodom zahtjeva stranke vodi se sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09) kojima je uređen poseban ispitni postupak.

Zahtjev za izdavanje predmetnog rješenje podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba županijske sanitarne inspekcije, na sljedeće adrese:

 • Grad Zagreb – Odjel za grad Zagreb, Branimirova 183, 10000 Zagreb,
 • Središnja Hrvatska ( Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija) – Odjel za središnju Hrvatsku – Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina,
 • Sjeverozapadna Hrvatska (Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija i Virovitičko-podravska županija) – Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku – Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina,
 • Istočna Hrvatska (Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija – Odjel za istočnu Hrvatsku – Glagoljaška 27a/III, 32100 Vinkovci,
 • Istra i Primorje (Istarska županija i Primorsko-goranska županija) – Odjel za Istru i Primorje, Riva 10, 51000 Rijeka,
 • Sjeverna Dalmacija (Ličko-senjska županija, Zadarska županija i Šibensko-kninska županija) – Odjel za sjevernu Dalmaciju, Narodni trg 1, 23000 Zadar,
 • Južna Dalmacija (Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija) – Odjel za južnu Dalmaciju – Prilaz braće Kaliterne 10, 21000 Split

Zahtjev za izdavanje rješenja za prostor za pušenje i zahtjev za pušački prostor te izjavu, potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja za prostor za pušenje odnosno za pušački prostor potrebno je priložiti upravnu pristojbu (državni biljezi) u iznosu od 70,00 kuna sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08) Tarifni broj 1. i 2 Tarife upravnih pristojbi.