Ukoliko bi to radili na moderan (odnosno normalan način, koristeći računalo i program za ugostiteljstvo) onda bi to značilo da robu koja dolazi unosite na lager kroz program, konobari izdaju račune, te program automatski skida normative koji su podešeni po vašim zahtjevima. Na kraju smjene izbaci se trenutna lager lista i to stanje se mora poklapati s fizičkim stanjem robe. Ovako bi trebala izgledati predaja smjena u današnje vrijeme. Pošto smo svjedoci da većina ne radi ovako, objasnit ćemo ručni način predaje smjena.

Prvo je potrebno je napraviti listu koja se u ugostiteljskom rječniku zove šank lista, a sastoji od slijedećih kolona:

  • Naziv robe
  • Početno stanje
  • Primljeno
  • Ukupno
  • Utrošeno
  • Ostatak

U polje početno stanje se upisuje početno zaduženje robe. Ako je tijekom trenutne smjene došla određena roba to upisujemo u polje primljeno, saberemo početno stanje i primljeno i dobijemo ukupno. U polje utrošeno upisujemo broj prodanih konzumacija koji dobijem sa Z trake (zaključak smjene na određenoj kasi ili programu).
Kada utrošeno oduzmemo od ukupno dobijemo ostatak koji nova smjena preuzima i počinje raditi.

Važno je napomenuti da ako se ne kucaju računi, predaja smjene izgleda tako što se u utrošeno ispisuje razlika između ukupno i ostatak, a na ovaj način ostatak dobijete tako što ručno prebrojite trenutno stanje. Ako su vam mjere žestokog pića 0,03 onda se litar pića računa kao 33 komada radi lakšeg brojanja.
Naravno ovo morate znati ako radite ručno, ako koristite program za ugostiteljstvo koji podržava sve navedeno, cijela kompleksnost je sakrivena iza samo jednog klika.