• ukloniti vanjsku ambalažu prilikom skladištenja prije nego što se odloži na police ili u rashladni uređaj, s obzirom da vanjska ambalaža može biti kontaminirana,
 • prepakirati u namjenske posude izrađene od lako perivog materijala,
 • svakodnevno provjeravati znakove kvarenja te neškodljivo ukloniti trulo voće i povrće,
 • svakodnevno provjeravati svježinu i uklanjati vanjske listove sa zelenog povrća ukoliko požuti.

Ukoliko se voće i povrće skladišti u rashladnom uređaju, isto mora biti odvojeno od hrane životinjskog podrijetla.

Skladištenje hrane u rashladnom uređaju

Pojedine vrste hrane i sirovina zahtijevaju poseban temperaturni režim skladištenja kako bi se održala zdravstvena ispravnost, npr.:

 • hrana kojoj je na deklaraciji definiranatemperatura skladištenja
 • hrana kojoj je na deklaraciji definirano da se nakon otvaranja mora skladištiti u rashladnom uređaju
 • ohlađena termički obrađena hrana

Prilikom skladištenja hrane potrebno je osigurati ispravnost uređaja za hlađenje. Potrebno je redovito kontrolirati temperaturu rashladnih uređaja, najmanje 2 puta dnevno odnosno jedanput u smjeni.

Ukoliko se temperatura rashladnih uređaja očitava sa pokazivača na/u samom uređaju potrebno je redovito vršiti internu provjeru s umjerenim termometrom.

Preporuka je mjeriti temperaturu prvi put ujutro na početku smjene, drugi put na kraju smjene po završetku posla
Ukoliko djelatnik uoči neadekvatnu temperaturu rashladnog uređaja mora poduzeti korektivnu akciju.

Prilikom skladištenja hrane u rashladnom uređaju potrebno je pridržavati se slijedećih uputa:

 • Hranu odmah po zaprimanju uskladištiti u rashladni uređaj
 • osigurati adekvatnu temperaturu rashladnog uređaja ovisno o definiranoj temperaturi skladištenje na deklaraciji hrane
 • ukloniti vanjsku ambalažu prilikom skladištenja hrane prije no što se hrana odloži u uređaj, s obzirom da vanjska ambalaža može biti kontaminirana rashladni uređaji se ne smiju pretrpavati da se ne bi onemogućila cirkulacija
  hladnog zraka
 • hranu biljnog i životinjskog podrijetla odvojeno skladištiti u zasebnim rashladnim uređajima
 • hranu koja nije u originalnom pakiranju potrebno je skladištiti u namjenskim zatvorenim lako perivim posudama ili u otvorenim posudama prekrivenim zaštitnom folijom.
 • prije skladištenja u rashladni uređaj termički obrađenu hranu potrebno je ohladiti na propisan način rotirati hranu po principu «Prvo uskladišteno prvo upotrijebljeno»
 • označiti datum pripreme termički obrađene hrane
 • redovito kontrolirati rok trajanja hrane te neškodljivo ukloniti hranu kojoj je istekao rok trajanja
 • kod kvara rashladnog uređaja potrebno je izvršiti vizualnu kontrolu i temperaturu hrane. Ukoliko je hrana ispravna prebaciti je u drugi rashladni uređaj, u protivnom je neškodljivo ukloniti