Osobine menadžera tima

 • najprije treba biti osoba sa kulturom,
 • mora cijeniti svakog člana tima,
 • ne smije biti karijerist i pripisivati rezultate tima sebi,
 • ne smije se nametati timu,
 • uspjesima bi trebao koristiti zamjenicu “MI”, a u neuspjesima češće
  zamjenicu “JA”.

Ovakav menadžer mobilizira tim više od bilo kojih drugih motivirajućih razloga. Tada tim osjeća da je on zaslužan za uspjeh.

Ako je menadžer još i, smiren i strpljiv, izbjegava žučne rasprave (a koje su česte u timskom radu), i ako je još k tome afirmiran ugostitelj, tada je on više nego neophodan i prihvatljiv za tim.

Pojave koje slabe timski rad

Zadatak tima je da u određenom vremenu i na određeni način riješi odgovarajući problem i da predloži optimalno rješenje.
Međutim, moguće su mnoge pojave koje slabe timski rad i umanjuju njegovu efikasnost.

Evo tih pojava:

 • nepovjerenje članova tima prema vođi tima ili vođa tima prema članovima tima,

„Postoji razmišljanje kako čak i dobre vođe treba prihvatiti s nepovjerenjem jer, ni jedan vođa nije nepogrešiv. „

Svakako da na ovu činjenicu, s vremena na vrijeme treba podsjetiti menadžere (a još bi bilo korisnije političare).

Pokoravanje vođi tima šteti timu

Istina je i to da se ljudi najčešće pokoravaju vođi, a kad je tim u pitanju onda, ako se to pojavi u timu to mu šteti više od bilo čega.

Pokoravanje, općenito, korumpira rukovoditelje i uništava sljedbenike. A kad se radi o timu koji će zaista prihvatiti menadžera na zdravim osnovama onda takav vođa treba imati “sedmo čulo” i osjetiti da li ga tim prihvaća ali i da se postavi tako da tim ni ne osjeti da ima rukovoditelja.

Slijedeće pravilo koje slabi timski rad govori:

 •  da timski rad slabi kada rukovoditelj ima preveliki utjecaj na tim,
 • timski rad slabi i kad rukovoditelj tima u rješavanju problema polazi od osobnih interesa,
 • timski rad slabi, već je rečeno, i kad tim ima prevelik broj članova,
 •  tim slabi i ako svi članovi tima nemaju jednak status u timu,
 •  naročito timski rad slabi pojava karijerizma.

Uvažavajući sve elemente koji slabe timski rad, a mora ih menadžer dobro poznavati, najvažniji je zadatak menadžera da za tim stvori povoljne uvjete za kreativan rad i da im se omogući sloboda djelovanja.

Danas se u razvijenom svijetu timski rad izučava na visokim školama i fakultetima. U tim institucijama vrši se simulacija rješavanja strategijskih problema kroz timski rad. Proigravaju se menadžerske igre čije uspješno rješavanje zahtijeva kompetentan tim stručnjaka. A na visokim ugostiteljskim školama uči se tehnika upravljanja timskim radom.