Prvo pravilo upućuje menadžera da za uspješno komuniciranje treba prikupiti što više podataka o sugovorniku ili sugovornicima:7

 •  informacije o bitnim sklonostima sugovornika od najveće su važnosti,
 • ove podatke treba prikupiti prije početka razgovora (sastanka),
 • može, doduše, i u toku ili nakon sastanka jer će ti podaci koristiti kod
  slijedećeg susreta,
 • korisno je imati i detaljne podatke o poduzeću koje interesira
  menadžera,
 • kao i o osobinama menadžera koji upravlja tim objektom,
 •  bez ovakvih informacija gotovo je nemoguće biti uspješan u
  komuniciranju.

Drugo pravilo govori da za svaki poslovni kontakt treba razraditi strategiju kako ga voditi:

 • tako zacrtana strategija mora se ostvariti,
 • odnosno sastanak se treba odvijati po zacrtanoj zamisli,
 • u strategiji vođenja razgovora moraju se predvidjeti i teškoće,
 • ali i način kako ih prevladati.

Sve navedeno ukazuje da svaki sudionik u razgovoru, a napose menadžer trebaju:

 •  imati pripremljen podsjetnik,
 • i u toku razgovora korisno je voditi bilješke.

U razgovorima:

 •  strategijski menadžer govori uopćeno i o najvažnijim stvarima,
 •  pomoćnici govore o detaljima ali ne smiju izvoditi zaključke ili
  konačan stav jer,
 • to je isključivo u nadležnosti strategijskog menadžera.

Treće pravilo nalaže da se sastanak započinje s predstavljanjem:

 • predstavljanje mnogi zanemaruju,
 •  a ono je uvjet komunikacije,
 • predstavljanje mora biti jasno i glasno,
 • predstavljanje može započeti i uručivanjem poslovne karte,
 •  menadžer mora imati kvalitetnu poslovnu kartu i to s ovim podacima:
  – ime i prezime, položaj u hijerarhiji, titula, adresa poduzeća,
  telefon, telefaks itd.

Četvrto pravilo traži od menadžera da u poslovnom komuniciranju koristi odgovarajući ton u razgovoru:

 •  ton i dikcija moraju biti prilagođeni kako sudionicima tako i prostoriji u kojoj se vodi razgovor,
 • važne se stvari posebno ističu,
 • povišen i svađalački ton mora se izbjegavati,
 •  a menadžer u svim situacijama mora sačuvati prisebnost i kontrolu
  nad vlastitim postupcima.
  Peto pravilo predstavlja osnovu kulture komuniciranja i nalaže stalnu upotrebu zamjenice “Vi”
  umjesto “Ti”:
 • Englezi su to jednostavno riješili i uveli zamjenicu “You”.
 • u nas nikad se neće pogriješiti ako se upotrebljava zamjenica “Vi”.

Šesto pravilo zahtijeva da se u poslovnim kontaktima bude vedar, nasmijan, optimistički raspoložen…

 •  ovo je najvažnije pravilo u usmenoj komunikaciji,
 • i u najtežim situacijama menadžer mora vladati ovim pravilom,
 • i to tako da se krizni momenti moraju prevladati jer,
 •  i neuspješan sastanak može imati neke koristi, jer se bar nešto
  naučilo i iz takvog sastanka.

Sedmo pravilo nalaže da se treba komunicirati sve dok se ne ostvari cilj:

 • otići sa sastanka je lako ali se time ne postiže cilj,
 • zato “ako ne ide” nije rješenje napuštanje sastanka,
 • cilju treba ići “korak po korak”.

Osmo pravilo odnosi se na potrebu poznavanja pravila telefoniranja:

 • i za telefonsko komuniciranje treba se pripremiti,
 • razgovori trebaju biti kratki i o suštini stvari,
 • uvijek se predstavlja prvi onaj tko poziva.