Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život.

Osposobljavanje se sastoji od teorijskog te praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći. U slučaju kada dođe do ozljede na radu ili iznenadne bolesti radnika, naročito je važno žurno pružiti odgovarajuću prvu pomoć dok se ne osigura medicinska pomoć radniku.

Položena prva pomoć prilikom stjecanja vozačke dozvole se ne priznaje

Zbog nejasnoća u zakonskoj regulativi, ministarstvo nadležno za gospodarstvo izdalo je 2003. godine mišljenje da se ispit položen iz prve pomoći prilikom stjecanja vozačke dozvole ne može priznati vezano uz provedbu zaštite na radu.

Obrazloženje koje se navodi jest da je osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći u funkciji opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz samih tehnoloških procesa te da materija, koja je obuhvaćena programom iz ispita prve pomoći prilikom polaganja vozačkog ispita, ne obuhvaća sve opasanosti i štetnosti koje su nazočne na radnom mjestu.

Koliko uposlenika po smjeni treba da ima položenu prvu pomoć?

Po Zakona propisano je da poslodavac mora odrediti i osposobiti radnike za pružanje prve pomoći i to, na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jednog radnika, a za svakih slijedećih 50 radnika odrediti još po jednog radnika za pružanje prve pomoći. Osobama određenim za pružanje prve pomoći treba dati na raspolaganje opremu potrebnu za pružanje prve pomoći.

Sukladno propisima u zdravstvenoj zaštiti i odredbama zakona, osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu mogu obavljati samo zdravstvene ustanove, odnosno trgovačka društva koja u svom sastavu imaju registriranu i odobrenu djelatnost medicine rada, specijalisti medicine, rada (magistri medicine rada i sporta).

O osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći izdaje se isprava.  Cijena tečaja iznosi cca 300-600,00 kn po kandidatu. 

Sanitetski materijal za prvu pomoć

Na svakom mjestu gdje istovremeno obavlja poslove i radne zadatke do 20 radnika, za davanje prve pomoći mora se osigurati osnovni sanitetski materijal, i to:

 • 10 sterilnih prvih zavoja
 • 4 kaliko zavoja dužine 5 m a širine 8 cm
 • 2 komada flasterskog zavoja
 • 4 omota sterilne gaze
 • 2 omota vate po 25 g
 • 1 paket staničevine za oblaganje udlaga
 • 2 trokutne marame i 4 sigurnosne igle
 • 4 elastična zavoja za fiksaciju udlaga različite veličine
 • 4 vatirane udlage različitih veličina za imobilizaciju prijeloma kostiju (2 komada Kramerovih po 100 cm i 2 komada po 50 cm duljine i 10 cm širine) ili odgovarajući broj pneumatskih udlaga
 • 6 komada naprstaka od kože u tri veličine
 • 1 anatomska pinceta
 • 1 škare obične i 1 za rezanje zavoja sa zavrnutom glavicom
 • 2 bočice 2% Dezola, 250 g natrijevog bikarbonata (soda bikarbona), 100 g soli, parafinsko ulje, aktivni ugljen, 500 g 70% alkohola.

Ako na mjestu rada istovremeno obavlja poslove i radne zadatke više od 20 radnika, na svakih daljnjih 50 radnika mora se osigurati dodatni osnovni sanitetski materijal u količinama i vrstama ovisno o učestalosti i vrsti ozljeda

Kazne za ne osposobljavanje radnika

Kada nadležan inspektor utvrdi da poslodavac nije osposobio dovoljan broj radnika za pružanje prve pomoći ili ih nije osposobio na propisani način ili nije pribavio i dao na korištenje opremu i pribor za pružanje prve pomoći, naredit će mu rješenjem da to učini u primjerenom roku.

Za ove nepravilnosti su propisane novčane kazne u iznosima od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za poslodavca i od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za odgovornu osobu pravne osobe, a u slučaju ponavljanja prekršaja propisane su novčane kazne u dvostrukim iznosima.