Zato što se ne razlikuje timski rad od grupnog rada. Ti se pojmovi, najčešće, brkaju.

Međutim, perspektive timskog rada su velike jer je doba informatike i obrada velikog broja informacija moguća samo uz dobro postavljen i osmišljen timski rad. Bitno je razumjeti da je, timski rad teži od klasičnog rada, jer on predstavlja potpunu izmjenu dosadašnjih postupaka i metoda rada.

Tko čini tim?

Tim čine pojedinci (individue) koji se odriču svojih želja, postupaka i težnji, s ciljem da se ostvari postavljeni cilj. I tako shvaćen tim ne uništava individualnost, dapače, on afirmira individualne vrijednosti.

Timski rad je – zajedničko rješavanje nekog složenog problema, a u timu sudjeluje veći broj poznavalaca iste ili različite specijalnosti.

Zašto se formira tim?

Zato što je timski rad efikasniji od pojedinačnih radova, a efekti timskog rađa veći su od zbroja pojedinačnih radova. Dakle, timski rad rješava probleme. Ali sve, što treba rješavati nije problem. Rutinska pitanja nisu problem. Istina, često se formiraju timovi i za rješavanje pitanja koja nisu problem.

U tome još uvijek griješe neki menadžeri.

Pitanja koja nisu problem treba prepustiti osobama zaduženim za taj dio posla koje rješavaju rutinske navedene probleme.

Koja je razlika između timskog i grupnog rada?

Grupni rad je rad uposlenika koji obavljaju zadate poslove i zadatke. Pravila ponašanja članova grupe propisana su i oni ih moraju poštivati.
Timski rad započinje kad se treba riješiti neki složen problem i koji ima multidisciplinarni karakter, a kad tim riješi takav problem on se raspušta.

Danas je, na našim prostorima, dominantan grupni rad. A kad se i formira tim to se radi više iz pomodarstva ili kad je već donesena odluka (najčešće od strane nekompetentnog rukovodstva) a tim ima zadatak da takvu odluku samo potvrdi. Suvremeni menadžer neće iz prednjeg razloga formirati tim. Samo ako je problem, zaista složen, formirat će tim. U protivnom, formiranje tima bilo bi štetno za objekt i za sam menadžment.