Ugostiteljsko posluživanje: Francuski način posluživanja

Ugostiteljsko posluživanje: Francuski način posluživanja

Francuski način posluživanja se primjenjuje u luksuznijim restoranima kod kojih se njeguje visok nivo pružanja usluga. Francuski način usluživanja se javlja u tri varijante.

1. Kod prve varijante konobar svakom gostu s njegove desne strane, ispred unaprijed postavljenog odgovarajućeg tanjura postavi oval ili neku drugu posudu s naručenim jelom.

 • U svakom ovalu postavi prihvataljku ili forleger i to s drškama okrenutim prema gostu. Druga mogućnost je da se jedan veći oval, na kome je servirano jelo za sve osobe za stolom, postavi na sredinu stola.
 • Salata se poslužuje gostu s njegove lijeve strane.
 • Pravila posluživanja nalažu da se kruh ili pecivo pred gosta postavljaju prije početka posluživanja prvog slanog jela. U ovoj varijanti kruh ili pecivo mogu se posluživati i na zajedničkom podmetaču ili u košarici.
 • Nakon što je konobar poslužio jelo i salatu, gost sam forlegerom prenosi jelo iz ovala na tanjur. Kod ove varijante, dužnost posluge je da donese i stolni grijač na koji se postavlja oval s preostalim toplim jelom.
 • Jela se moraju aranžirati tako da djeluju estetski, dekorativno i simetrično.
 • Meso na ovalu uvijek treba biti okrenuto prema tanjuru gosta, a prilozi na suprotnoj strani.

ugostiteljsko-posluzivanje-francuski-nacin-posluzivanja-konobar

2. Druga varijanta (nuđenje jela s ruke) se primjenjuje uglavnom na banketima, onda kada za stolom sjedi veći broj osoba ili kada je skučen prostor na stolu.

 • Konobar prilikom posluživanja postavlja konobarsku salvetu (hanglu) na dlan i podlakticu lijeve ruke, a na nju postavlja oval s jelom.
 • Konobar postavlja oval uzduž, tako da mesna jela budu okrenuta na njegovu desnu stranu, a variva na lijevu. Oval s jelom konobar donosi do svog radnog stola, desnom rukom uzima hvataljku i postavlja je na oval s jelom.
 • Konobar prilazi prvom gostu na svom rejonu i to s njegove lijeve strane, malo se sagne, okrene prema gostu u smjeru poludesno, ispruži lijevu nogu naprijed, nadnese prednji dio oboda ovala iznad unaprijed postavljenog tanjura, desnu ruku skloni i nasloni na svoja leđa da ne bi smetala gostu. Tada konobar gostu kaže: „Izvolite, poslužite se.“
 • Gost uzima žlicu u desnu ruku, a vilicu u lijevu, pa se na taj način poslužuje.
 • Kada se gost posluži hranom, konobar se blago nakloni u znak zahvalnosti, ispravlja, vraća korak unatrag, okreće prema idućem gostu i ponavlja istu proceduru. 

Oval se ne smije naslanjati ni doticati tanjur gosta, kao ni tanjur za salatu. Ne smije biti ni previše udaljen od tanjura, da pri forlegiranju umak ne bi curio po stolnjaku ili gostu.

Važno je napomenuti da se konobar uvijek mora kretati unaprijed, odnosno u smjeru kretanja kazaljke na satu. Tek kada konobar, koji poslužuje goste glavnim jelom, stigne do trećeg gosta, prilazi drugi konobar kod prvog gosta kako bi poslužio priloge uz glavno jelo, a nakon njega prilazi konobar koji uslužuje salatu.

 3. Treća varijanta se primjenjuje kada treba ubrzati serviranje. Tada konobar redom prilazi gostima s lijeve strane, drži oval u lijevoj ruci, a desnom rukom pomoću forlegera servira jelo u postavljene tanjure.

Ova varijanta francuskog načina usluživanja primjenjuje se kada treba uslužiti veću grupu gostiju po utvrđenom meniju, a naziva se još i servis table d’hôte.

Za kraj pogledaj ovaj zanimljiv video