A

Artikal – odnosno konzumacija je krajnji proizvod koji se daje kupcu

Autorsko pravo – je pravo koje uživaju stvaratelji (autori) a koje im daje isključivo pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenja svog djela, a uključuje i sustav zaštite tih prava
B

C
Crna lista namirnica – je lista namirnica koja može prouzrokovati alergijski šok (jaja,mlijeko, senf, kikiriki, plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), sezam, soja, oraščasti plodovi (bademi, indijski oraščići, pistacije, orasi), pšenica
D
dB (A) (Decibel A-skala) – međunarodna mjerna skala nivoa zvuka ili buke koja uzima u obzir promjenljivu osjetljivost ljudskog uha na raznim frekvencijama;

Dobit – je razlika između prihoda i rashoda

Dekantirati – odvojiti odlijevanjem crno vino od taloga.

Dezinfekcije, dezinsekcija i deratizacija – su mjere za sprečavanje pojava zaraznih bolesti, te suzbijanja širenja zaraznih bolesti i obvezno se provode se u ugostiteljskim objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru.
E
F
Fast food – je vrsta ugostiteljskog objekta

Fiskalizacija – proces boljeg praćenja naplate poreza.

Fiskalni uređaj – je fiskalna kasa/ štampač ili drugi uređaj za registrovanje prometa dobara i usluga unesenih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga (klijentu) uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci ili drugom mediju fiskalne kase ili drugom fiskalnom uređaju, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase/štampača ili drugog fiskalnog uređaja kao i formiranje odštampanih fiskalnih dokumenata.

Fiskalni modul – se nalazi u fiskalnom uređaju i predstavlja posebno ugrađenu fiskalnu memoriju u kojoj se smještaju podaci o ostvarenom prometu, i iz koje se iščitavaju podaci po zahtjevu Poreske uprave. Svaki memorijski modul ima svoj broj i on se unosi u FK. Kada se fiskalni modul napuni podacima (za oko 5 godina), kada se vrši promjena adrese prodajnog mjesta ili naziva poreskog obveznika itd. fiskalni modul se mijenja.

Fiskalni proizvodi – su posebni proizvodi definirani ovim zakonom u koje spadaju fiskalni uređaji (fiskalna kasa/ štampač ili drugi uređaji), terminal, softverske aplikacije, kao i drugi proizvodi definirani Pravilnikom koji donosi ministar finansija..

Fiskalni program za POS blagajna/kasa – je program koji prodavci koriste prilikom prodaje roba i usluga preko računara. Izvršava se na nadređenom računaru i omogućava dvosmjernu komunikaciju nadređenog računala s fiskalnim uređajem preko porta fiskalnog uređaja i naročito zadavanje komandi fiskalnom uređaju od nadređenog računala.

Franšiza – je privilegija ili dozvoljeno pravo pojedincu ili grupi koja omogućava korisniku da provodi određenu vrstu komercijalne aktivnosti.
G
Gang – slijed jela u jelovniku.

GPRS terminal – je uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja koji osigurava dvosmjernu komunikaciju sa fiskalnim uređajem i bežičnu dvosmjernu komunikaciju sa serverom Poreske Uprave, čime omogućava zadavanje komandi od servera PU, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prijenos tih podataka do servera PU.
H
HACCP – je standard kojim se osigurava sigurnost hrane. Izglasavanjem i usvajanjem zakona HACCAP postaje zakonska obaveza za sve ugostitelje.

Happy hour – je vremenski period u kojem su pojedine ili sve cijene jela i pića niže

Higijenski minimum – je tečaj koji traje 20 sati i u okviru kojega budući djelatnici steknu sva potrebita znanja iz higijenskog minimuma za obavljanje ugostiteljskog posla. Vlasnik i svi zaposleni moraju imati položen ispit iz higijene namirnica (tzv.higijenski minimum)
I
Inventura – je radni proces kojim se usklađuje stanje na skladištu u programu sa stvarnim stanjem skladišta.

Inventurno stanje – se uvijek dobiva fizičkim mjerenjem uz pomoć različitih mjerača za alkoholna pića i prebrojavanjem komadnih konzumacija i pregledom brojača na mlinu kafomata.

iPad – je uređaj. Nema tipkovnicu ni miš, a njime se može surfati, čitati portale, knjige, slušati muziku i gledati film

Izosan – dezinficijens za opću sanitaciju i dezinfekciju vode
J
Jelovnik – je pisani popis jela, pića i ostalih usluga koje gostu stoje na raspolaganju u nekom ugostiteljskom objektu
K
Kalo – je dozvoljeni gubitak dijela namirnica pri obradi u ugostiteljstvu

Konzumacija – odnosno artikal je krajnji proizvod koji se daje kupcu

Knjiga žalbi – je dokument koji spada u osnovne dokumente koje je dužan voditi svaki ugostitelj.

Kuver – je riječ francuskog porijekla i označava pribor za jelo (escajg). U širem smislu, osim pribora, podrazumijeva ukupnu postavku stola sa stolnjakom, salvetama i čašama, kako u domaćinstvu, tako i u profesionalnom restoraterstvu
L

Lager lista – je dokument u kome se prikazuje materijalno i finansijsko stanje robe u magacinu kao i promene koje su dovele do takvog stanja.

Link – je pojam koji označava vezu između dvije web-stranice
LJ
M
Manager – je osoba čiji primarni zadaci proizlaze iz procesa managementa, planira i donosi odluke, organizira rad i poslovanje, zapošljava i vodi ljude te kontrolira resurse. On je također osoba koja ostvaruje ciljeve angažiranjem drugih da izvršavaju zadatke.

Minimalni tehnički uvjeti (MTU) za ugostiteljstvo – su uvjeti koje je potrebno zadovoljiti kod otvaranja

Michelin zvjezdice – kategorizacija u Michelin vodiču se vrednuje brojem Michelin zvjezdica
N
Napojnica, tringelt, bakšiš, manča, tip – predstavlja manju količinu novca koja se daje konobarima, barmenima u znak zahvalnosti za kvalitetno obavljenu uslugu.

Normativi – su potrebni sastojci da se napravi neko jelo ili konzumacija. Recept za pravljenje nekog jela sadrži i normativ tog jela.
NJ
O
Online naručivanje – mogućnost naručivanja hrane putem web stranice odnosno interneta

Online marketing – oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta.
P
Plitica – je srebrna metalna plitka posudica, posebnog oblika, iz koje enolozi i sommelieri kušajući ocjenjuju kakvoću i naročito obojenost vina.

Porezni obveznik – je svako pravno lice i poduzetnik koje obavezno evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet

Poslovni plan – je dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka i varijantnih rješenja za različite situacije, što ih donosi buduće vrijeme

Prostor za pušenje – je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora.
R
Recept – je uputstvo kako pripremiti ili napraviti nešto
S
Sommelier (vinotoča, konobar za vino, vinoslužitelj) – je vinski ekspert okrenut gostu čije povjerenje mora steći otvorenim i objektivnim ocjenama vina koje mu preporuča.

Složeni artikal/konzumacija – je ekvivalent za artikal sastavljen od više normativa, pa tako imamo jedno jelo koje je sastavljeno od: mesa, jaja, brašna, riže i soli. Svi ovi normativi sklopljeni u jedno daju novi artikal.

Sanitarna knjižica – je obavezan dokument za svakog uposlenika u ugostiteljstvu i bez njega se ne može raditi
T
U
Ugostiteljski obrt – prema propisima o obrtu ugostiteljski obrt spada u vezane obrte te se za njegovo otvaranje traže određeni stručni uvjeti
V
VIP gosti – je naziv za osobito važne goste
Z
Web stranica (web page) – je HTML dokument koji omogućava prezentaciju teksta i poveznica, a dostupan je preko svoje URL (web) adrese. Na web stranici se osim teksta mogu prikazati i multimedijski elementi (resursi) kao što su slike u digitalnom formatu (jpg, jpeg, gif, png, bmp, …), flash i shockwave animacije, zvuk i slično.

WLAN – ili u žargonu WiFi označava lokalnu mrežu (LAN) koja se zasniva na bežičnim tehnologijama (internet).