Podaci će se zatražiti dostavom anketnih listića poreznim obveznicima s određenih područja. Kako bi podaci što vjerodostojnije ukazali na stvarno stanje evidentiranja prometa, čime se otvara mogućnost pravilne procjene troškova mole se porezni obveznici da ispunjene anketne listiće u zamoljenom roku dostave nadležnim ispostavama Porezne uprave za potrebe fiskalizacije.

Anketni listić:

PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

OIB: ___________________

Djelatnost obrta/tvrtke _________________________

da li je u sustavu PDV-a: DA-NE

PODACI O EVIDENTIRANJU PROMETA

Isporuke dobara i usluga naplaćujemo (upisati X)

____ bezgotovinski; ____ gotovinski ; ____ bezgotovinski i gotovinski

Okvirni udio gotovinskog prometa u ukupnom prometu iznosi _____% (upisati samo za one koji imaju i bezgotovinski i gotovinski promet)

PODACI O PRODAJNIM MJESTIMA

_____ ukupan broj prodajnih mjesta , od čega je:

_____ broj PC blagajni

_____ broj registar blagajni

_____ broj mjesta na kojima se ručno izdaju računi

_____ broj ostalih prodajnih mjesta za bezgotovinski promet.

Tip operativnog sistema na računalnoj kasi

– WINDOWS

– DOS

– LINUX

– ___________

Vrsta internet pristupa:

– ADSL
– MOBILNI INTERET
– DIAL-UP MODEM
– NEMA

Broj izdanih računa u 2011. godini (upisati okvirni broj ili na dnevnoj ili na mjesečnoj ili godišnjoj razini)

____ dnevno

____mjesečno

____ godišnje