Informatičke tvrtke koje će kod obveznika uspostavljati sustav fiskalizacije, za potrebe testiranja mogu od Fine zatražiti DEMO aplikativni certifikat. Izdavanje demo aplikativnog certifikata se ne naplaćuje.

Produkcijske aplikativne certifikate Fina će započeti izdavati od 01. listopada 2012 

Obveznici fiskalizacije

Svi obveznici fiskalizacije dužni su radi provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom nabaviti produkcijski aplikativni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Informatička tvrtka koja će raditi uspostavu sustava fiskalizacije kod obveznika ne može u ime obveznika fiskalizacije nabaviti produkcijski aplikativni certifikat, odnosno, produkcijski aplikativni certifikat treba zatražiti obveznik fiskalizacije.

Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju?

Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikat za potrebe fiskalizacije je da obveznik fiskalizacije treba biti registriran u sustav PKI. Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio.
U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju.

Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
 • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata

Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije – 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka,
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.
 • Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na razdoblje od 5 godina, nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.

Produkcijske aplikativne certifikate Fina će započeti izdavati od 01. listopada 2012.

Napomena: Uskoro će za obveznike fiskalizacije biti omogućena unaprijeđena verzija načina predaje dokumentacije koja podrazumijeva elektroničke obrasce odnosno elektroničku predaju dokumentacije za izdavanje aplikativnog certifikata.

Trenutno postoji 22 Registracijska ureda u poslovnim jedinicama Fine.

Da bi se obveznicima fiskalizacije olakšala procedura izdavanja certifikata te preuzimanja aktivacijskih podataka, uskoro će se otvoriti Registracijski uredi u više poslovnih jedinica Fine.

Trenutno se Registracijski uredi nalaze na sljedećim lokacijama:

 1. Bjelovar; Frana Supila 4, 43000
 2. Čakovec;O. Keršovanija 7, 40000
 3. Dubrovnik; Vukovarska 2, 20000
 4. Gospić; Kaniška 4, 53000
 5. Karlovac; Ul. Pavla Vitezovića 1, 47000
 6. Koprivnica; Opatička 1, 48000
 7. Kutina; Hrv.branitelja 4, 44320
 8. Našice; J.J. Strosmayera 3, 31500
 9. Osijek; L. Jaegera 1-3, 31000
 10. Požega; Trg Sv. Trojstva 19, 34000
 11. Pula; Giardini 5, 52100
 12. Rijeka; F. Kurelca 3, 51000
 13. Sisak; I.K.Sakcinskog 1, 44000
 14. Slavonski Brod; Petra Krešimira IV, br.20, 35000
 15. Split; Mažuranićevo šetalište 24b, 21000
 16. Šibenik; Perivoj L. Maruna 1, 22000
 17. Varaždin; Augusta Cesarca 2, 42000
 18. Vinkovci; Trg dr. F. TuĎmana 2, 32100
 19. Vukovar; Olajnica 19, 32000
 20. Zabok; Matija Gupca 46, 49210
 21. Zadar; Ivana Danila 4, 23000
 22. Zagreb ; Šoštarićeva 2, 10000

Informatičke tvrtke

Informatičke tvrtke koje će obveznicima uspostavljati sustav fiskalizacije, za potrebe testiranja mogu zatražiti izdavanje DEMO aplikativnih certifikata.
DEMO aplikativni certifikati za fiskalizaciju iste su konstrukcije kao i produkcijski aplikativni certifikati, a izdaju se isključivo za potrebe testiranja sustava.
DEMO aplikativni certifikati se ne naplaćuju, a izdaju se na razdoblje od 1 godine.

Kako nabaviti DEMO aplikativni certifikat za fiskalizaciju?

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je da poslovni subjekt bude registriran u sustav PKI. Ako poslovni subjekt već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI obavio.
U tom slučaju treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje DEMO certifikata za fiskalizaciju.Ako poslovni subjekt do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
 • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Dokumentacija potrebna za izdavanje DEMO aplikativnih certifikata

Za izdavanje DEMO aplikativnih certifikata potrebno je predati:

 • Zahtjev za izdavanje DEMO aplikativnog certifikata za fiskalizaciju – 1 primjerak, presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Programsko rješenje za potpisivanje poruka

Kako bi se olakšao i ubrzao postupak uspostave sustava fiskalizacije koje provode informatičke tvrtke, Fina je na temelju iskustva u razvoju sličnih rješenja za elektroničko potpisivanje, razvila programsko rješenje za elektroničko potpisivanje poruka koje sadrže propisane elemente računa za potrebe fiskalizacije.

Sve potrebne informacije o navedenom programskom rješenju te kako ga nabaviti bit će uskoro dostupne na ovim stranicama.

  Fiskalne blagajne u Hrvatskoj