Što je fiskalizacija?

Najprostije rečeno fiskalizacija je proces boljeg praćenja naplate poreza.

Fiskalizacija je implementirana samo u zemljama u tranziciji?

Nije istina da je fiskalizacija implementirana samo u zemljama u tranziciji, jer je Italija zemlja koja je smislila fiskalizaciju, ali je istina da je najveći problem naplate poreza u zemljama u tranziciji, pa na osnovu toga se najviše bazirala na zemlje u tranziciji.

Što su fiskalne blagajne?

Fiskalne blagajne su programska rješenja, a ne uređaji, koja su prilagođena fiskalizaciji i komuniciraju sa Poreznom upravom

Kako se prenose podaci sa fiskalne blagajne do PU?

 • Prijenos podataka elektronički – softverskim rješenjem:
 • Nadogradnjom postojećih aplikativnih rješenja uz digitalno potpisivanje i online prijenos podataka putem interneta

Koja je cijena certifikacije fiskalne blagajne za potrebe fiskalizacije?

 • 300,00 kn za 5 godina (60,00 kn godišnje)
 • Plaćanje jednokratno
 • Demo certifikati bez naknade

Za više informacija o cijenama fiskalne blagajne kao i procesu fiskalizacije pročitajte tekst: Fiskalne blagajne i proces fiskalizacije u koracima

Kako nabaviti FINA certifikat?

Uputu kako da nabavite Fina certifikat na najjednostavniji način pročitajte u tekstu: Kako do Fina certifikata u 3 koraka!

Kako da uvedem fiskalnu blagajnu?

Uputa kako da uvedete fiskalne blagajne pročitajte u tekstu: 4 koraka kako do fiskalne blagajne

Što ako neko područje nije pokriveno Internet vezom?

Ako smatrate da ne možete iz svog poslovnog prostora uspostaviti Internet vezu i vašu fiskalnu blagajnu spojiti s Poreznom upravom, upućujemo vas da već sada poduzmete korake putem kojih ćete to dokazati.
Upute možete pročitati u tekstu: Kako postupiti kada ne možete uspostaviti internet vezu i vašu fiskalnu blagajnu spojiti s PU

Kako da znam da li sam obveznik/ca fiskalizacije i koji je datum za moju fiskalizaciju?

Saznajte odgovore na navedeni upit u tekstu: Znate li tko ne podliježe fiskalizaciji u Hrvatskoj?

Koji su postupci u fiskalizaciji bitni za poreznog obveznika?

 • Nabaviti certifikat
 • Upute za preuzimanje certifikata propisat će se pravilnikom
 • FINA također objavljuje upute
 • Procedura za preuzimanje i registraciju certifikata bit će unaprijeđena
 • Prilagoditi naplatni uređaj zahtjevima  fiskalizacije
 • Testirati svoj sustav/rad uređaja s Poreznom upravom
 • Osigurati uvezanu knjigu računa za slučaj prestanka rada uređaja

 Što se dešava ako se prekine komunikacija/veza sa PU?

 • Obveznik izdaje račun bez JIR-a
 • Račun sadrži sve ostale propisane elemente (zaštitni kod!)
 • Predviđen rok od 2 dana za naknadnu dostavu obavljenih transakcija (izdanih računa) i dnevnih izvješća

Koja je svrha JIR-a?

 • Potvrda o evidentiranom računu u Poreznoj upravi
 • Služi za provjeru računa kupcima

Što ako se desi kvar na fiskalnoj blagajni?

 • Izdajete račune prema postupku za male obveznike fiskalizacije (ručno upisivanje u knjigu računa)
 • Rok za uspostavu uobičajenog rada je 2 dana
 • Imate obavezu dopisivanja naknadno primljenog JIR-a na kopiji računa izdanog prema postupku za male obveznike fiskalizacije

Kako se provjeravaju izdani fiskalni računi?

Provjera izdanih fiskalnih računa osigurava se putem:

 • Web servisa
 • SMS poruke

Što treba da sadrži fiskalni račun?

 • OIB
 • Naziv
 • Datum i vrijeme
 • Redni broj računa
 • Stavke kupnje
 • Način plaćanja
 • Obračun poreza
 • Oznaku operatera (osoba)
 • Zaštitni kod izdavatelja računa
 • Oznaku osobe koja je  izvršila naplatu
 • Potvrdu Porezne uprave o online primitku transakcije (JIR) ili u offline modu posebna poruka – upozorenje

Kako izgleda proces fiskalizacije ako sam mali obveznik fiskalizacije?

 • Izdajete račune uvezane u posebnu knjigu računa
 • Knjigu računa ovjerava Porezna uprava prije početka upotrebe
 • Predviđeno je propisivanje sadržaja i postupaka provjere pravilnikom

 Postoji li način da ne prikažem cijeli promet na fiskalnoj blagajni?

Još niko nije pronašao način brisanja zapisa(računa) iz fiskalne memorije, jedini nači ne prikazivanja cjelokupnog promete je ne izdavanje fiskalnog računa, što je definitivno ne poštivanje zakona i zato slijedi kazna . Isto tako ukoliko kupac ne uzme račun može biti novčano kažnjen.

Imam software i POS printer na kojima sada trenutno radim, kakve me promjene očekuju?

Da bi nastavili raditi sa postojećim softwareom firma koja vam je instalirala software mora napraviti komunikaciju između PU i software-a. Ukoliko je vaš software prilagođen fiskalnom načinu rada.  Jedina promjena koja vas očekuje je naknada certifikacije od  300,00 kn za 5 godina (60,00 kn godišnje) koju plaćate Poreznoj Upravi.

Fiskalni program za fiskalnu blagajnu

Fiskalna blagajna POS Sector  Vam olakšava upravljanje jednog ili više maloprodajnih objekata, sa jednog ili više mjesta, dok ste na putu sa lap topa ili kod kuće, jednostavnim povezivanjem putem interneta.

Sa preko 50 vrsta izvještaja o prodaji, prometu artikala, radu operatera, i mnogo čemu unapređuje Vaše poslovanje i pruža Vam uvid u stanje Vašeg magacina i kase. Normiranjem artikala, u svakom trenutku možete znati pravo stanje, kao i utrošak u proizvodnji hrane i pića.

Veoma jednostavan za rukovanje, napravljen za rad na touch ekranu, uz korišćenje čitača magnetnih kartica i sve što je potrebno za brz i efikasan rad, tako da ubrzava rad konobara u objektu, samim tim što se prijava vrši jednostavnim provlačenjem kartice kroz čitač, ubrzava njihovu prijavu, a grafički prikaz stolova, sala i terasa u objektu povećava brzinu pri izboru stola.

Narudžbe koje se šalju na šank ili kuhinjski printer ispisuju svaki naručeni artikal, opis artikla, broj narudžbe, konobara i vrijeme narudžbe..Brza narudžba je važna u svim ugostiteljskim objektima. Svaki ušteđeni minut pomaže i povećava Vaš profit.

Točnim vođenjem zaliha, kontrolom konobara, većim prometom i moderan način rada, Vaša usluga će biti brža i kvalitetnija, što zadovoljava Vašeg klijenta.