Također propisuju se obvezni dijelovi računa koji trebaju poslužiti učinkovitoj provedbi poreznog nadzora, određuje se postupak etapnog uvođenja obveze fiskalizacije te sve ostale odredbe bitne za provedbu fiskalizacije.

U prošlom tekstu: 10 stvari koje trebate znati o fiskalnim blagajnama i fiskalizaciji u Hrvatskoj nalazi više tekstova sa uputama za fiskalizaciju

Obveznici fiskalizacije bit će:

  • Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva)
  • Fizičke osobe obveznici poreza na dobit
  • Pravne osobe obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.

Za osobe koje obavljaju djelatnost u manjem obimu, a to su fizičke osobe kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, uvodi se pojam malog obveznika fiskalizacijeOvi obveznici će izdavati račune koje će prije ovjeriti na Poreznoj upravi (posebna knjiga računa označena rednim brojevima i ovjerena).

Ciljevi koji se žele postići ovim zakonom su veći nadzor izdanih gotovinskih računa i prodaja za gotovinu, veći stupanj informatizacije poslovanja, a ujedno i veća kontrola rada zaposlenika, jer računi za potrebe fiskalizacije moraju sadržavati, uz elemente koji su propisani Zakonom o PDV-u, još dodatne podatke, npr. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta), oznaku operatera na naplatnom uređaju i sl.

Obveznici fiskalizacije imat će obvezu nabave digitalnog certifikata koji će se koristiti za elektroničko potpisivanje elemenata računa, kao i za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka. Ovim se zakonom uvodi obveza obveznicima fiskalizacije da račune moraju izdavati putem elektroničkih naplatnih uređaja. Do sada važeći zakoni propisuju samo sadržaj računa i ne ulaze u način izdavanja računa, već propisuju da se račun može izdati putem naplatnog uređaja ili na drugi način (što znači da se račun može pisati i rukom).

Obveznici koji imaju elektroničke naplatne uređaje trebat će omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa, kao i omogućiti internet vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom. Oni poduzetnici koji nemaju elektroničke uređaje imat će obvezu nabave tih uređaja.

Postupak fiskalizacije prema Zakonu provodi se u dva dijela:

Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja računa za promet u gotovini (prije ispisa) elektronički potpisuje elemente računa i dostavlja Poreznoj upravi putem internetske veze. Porezna uprava provjerava ispravnost računa i dodjeljuje Jedinstveni identifikator računa (JIR) i vraća isti putem elektroničke veze obvezniku fiskalizacije (razmjena traje nekoliko sekundi).

Drugi dio odnosi se na dnevno izvješće koje se na kraju dana ili najkasnije drugi dan prije početka radnog dana šalje Poreznoj upravi.

Kako bi se ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu propisuje se i fazno uvođenje obveze fiskalizacije.

Način uvođenja fiskalizacije u Hrvatskoj po grupama

  • od 1. siječnja 2013. godine – primjena zakona za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike koji obavljaju djelatnost pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (oznaka I područja NKD 2007. godine).
  • od 1. travnja 2013. godine – primjena zakona za obveznike koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (oznake G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.
  • od 1. srpnja 2013. godine – obveza fiskalizacije nastupa za sve ostale obveznike.