Cijene zakonskih nadogradnji za program POS Sector

Cijene zakonskih nadogradnji za program POS Sector

Zbog odluke Porezne uprave, da od 9.1.2017 godine korisnici s operacijskim sustavima Windows XP i Vista, koji ne podržavaju TLS v1.1 i v1.2, više neće moći provesti fiskalizaciju računa.

  1. Za korisnike programa POS Sector koji su u opciji najma programa, ponovna instalacija nove verzije programa POS Sector i fiskalizacija su besplatni što i ulazi u cijenu najma POS Sectora.
  2. Za korisnike programa POS Sectora koji su kupili licencu programa POS Sector, u periodu kada je bila mogućnost kupnje programa, u što je ulazila podrška i besplatne nadogradnje u periodu godinu dana nakon kupnje, navedena zakonska nadogradnja, ponovna instalacija nove verzije programa POS Sector sa standard funkcionalnostima i fiskalizacija su po cijeni od 50 kuna/mjesečno  u što su uračunate sve sadašnje i buduće zakonske nadogradnje.

Odluku Porezne uprave o navedenom možete pročitati na linku: Obavijest obveznicima fiskalizacije o prelasku na TLS protokol

Postavi pitanje