Priručnik
Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti
+
Vodič za ugostitelje s primjerima iz prakse

Po prvi puta u Hrvatskoj ugostitelji dobivaju, na jednom mjestu skupljenu i pročišćenu, svu potrebnu zakonsku regulativu iz područja ugostiteljstva na preko 1000 stranica, te na dodatnih 160 stranica i vrlo koristan "Vodič za ugostitelje" s puno korisnih savjeta i primjera iz prakse, u čijem stvaranju su sudjelovali upravo autori s POS Sector savjeta za ugostitelje.

Projekt ZPUD podržan je od strane Ministarstva turizma RH.
Izdavač tvrtka HIB media d.o.o. je nakladnička kuća specijalizirana za zakonsku regulativu.

Priručnik<br>Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti<br>+ <br> Vodič za ugostitelje s primjerima iz prakse

Kome je namijenjena Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti

"Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti" je namijenjena svima koji su na bilo koji način vezani uz ugostiteljsku djelatnost, a još je značajniji u primjeni na sve gospodarske subjekte, kao i građane koji po bilo kojem osnovu sudjeluju u turističko ugostiteljskoj djelatnosti ili se obraćaju za donošenje određenih pravnih akata iz djelatnosti turizma i ugostiteljstva, koncesija i drugih prava uređenih navedenim zakonom.

Što sadržava "Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti"

"Zbirka propisa ugostiteljske djelatnosti" sadržava svu potrebnu zakonsku regulativu iz područja ugostiteljstva na preko 1000 stranica usaglašenu sa zakonskom regulativom EU, te na dodatnih 160 stranica i vrlo koristan "Vodič za ugostitelje" s puno korisnih savjeta i primjera iz prakse.

Sadržaj Zbirke propisa ugostiteljske djelatnosti

  • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – Hrvatska autohtona kuhinja
  • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskihu sluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
  • Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
  • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
  • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
  • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotelOdluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu
  • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«
  • Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«
  • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«
  • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
  • Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata
  • Posebne uzance u ugostiteljstvu
  • ZAKON O HRANI

  Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
  Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije
  Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
  Pravilnik o pivu
  Pravilnik o jakim alkoholnim pićima
  ZAKON O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU

  ZAKON O VINU

  ZAKON O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

  ZAKON O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

  ZAKON O SANITARNOJ INSPEKCIJI

  Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

  Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
  ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE

  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
  Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu
  Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke
  Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru
  ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

  ZAKON O MJERITELJSTVU

  ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

  ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

  Pravilnik i tarifa hrvatskog društva skladatelja
  KAZNENI ZAKON – IZVOD

  IZVADAK IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

  Izvadak iz Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom

  • Grad Zagreb – Odluka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta
  • Grad Split – Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
  • Grad Rijeka – Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
  • Grad Dubrovnik – Odluka o zakupu javnih površina
  • Grad Pula – Odluka o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
  • 8 načina kako izbjeći neuspjeh u ugostiteljskom poslovanju
  • 4 zakonska koraka u otvaranju ugostiteljskog obrta
  • Kako otvoriti jednostavni d.o.o. (j.d.o.o.) za ugostiteljsku djelatnost
  • Minimalni uvjeti koje trebaju ispunjavati ugostiteljski objekti
  • Što mora imati kuhinjski blok u restoranima!?
  • Zadnje zakonske obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti
  • Što smije pisati na računu da ne dobijete kaznu?
  • Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
  • Dimenzije, izgled jelovnika, cjenika ili karte pića u ugostiteljstvu i zakonske norme
  • Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
  • Zašto je ventilacija za kafiće i ventilacija u kuhinjama obaveza ugostitelja?!
  • Sanitarni pregled, sanitarna iskaznica i tečaj higijenskog minimuma
  • Važnost izgleda toaleta u ugostiteljskom objektu i zakonske obveze
  • Što trebamo znati o sanitarnoj inspekciji i zadatcima ugostitelja po zakonu o sanitarnoj inspekciji
  • Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u ugostiteljstvu
  • Ispitivanje i kontrola mikrobiološke čistoće ugostiteljskih objekata
  • Zašto pogrešno zbrinjavanje otpada u ugostiteljstvu predstavlja veliki rizik u poslovanju?
  • Kako spriječiti požar u ugostiteljskom objektu i ispoštovati zakonsku proceduru zaštite od požara
  • Prva pomoć u ugostiteljstvu
  • Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti u ugostiteljstvu
  • Vodič „zaštita na radu“ kod poslodavca koji obavlja ugostiteljsku djelatnost i pruža ugostiteljske usluge
  • Novčane kazne u ugostiteljstvu
  • Što inspektori mogu, a što ne mogu
  • Kako verificirati HACCP plan?
  • Ultimativni vodič za izradu poslovnog plana za restoran, kafić ili fast food
  • Vaša pitanja i odgovori – primjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

   

  Sve tekstove možete pročitati na linku: Savjeti za ugostitelje

  • Male tajne uspješnih ugostitelja
  • Kako i zašto se radi inventura u kafiću i restoranima
  • Normativi u ugostiteljstvu
  • 10 jednostavnih savjeta za optimizaciju jelovnika restorana
  • Kako izraditi dječji jelovnik i pravilno prevesti jelovnik na strani jezik
  • Redoslijed jela i pića u jelovniku, cjeniku pića i napitaka, dnevnoj karti i meni karti
  • Vinska karta i kako je sastaviti s jelovnikom
  • Prix fixe meni – meni s fiksnom cijenom
  • Kombo meni – izbor koji gost prepušta vama
  • Kako izgleda organizacija poslovanja u ugostiteljstvu?
  • Kako dati informaciju gostu o prisutnosti alergenih sastojaka u posluženoj hrani
  • Najbolji načini za usluživanje cigara i cigareta u ugostiteljstvu
  • Koliko je važno parkiralište za vaše poslovanje
  • Čistoća i higijena u ugostiteljskih objektima
  • Kako kontrolirati štetnike u svojem ugostiteljskom objektu
  • Imate dobru hranu u restoranu! tko je vlasnik recepta?

   

  Sve tekstove možete pročitati na linku: Savjeti za ugostitelje

  • Kako graditi i izgraditi dobar tim u ugostiteljstvu!? Uspjeh = dobar tim = profit
  • 10 savjeta menadžerima za upravljanje ugostiteljskim objektom
  • 10 savjeta o organizaciji i radnom vremenu uposlenika
  • Zadovoljan gost je najbolja reklama za profitabilan posao
  • Tehnika savladavanja prigovora gostiju u 8 koraka

  Sve tekstove možete pročitati na linku: Savjeti za ugostitelje

  • Marketing ideje – kako do gostiju i profita??
  • Male tajne offline marketinga u ugostiteljstvu
  • Koliko je profitabilno koristiti gerila marketing u ugostiteljstvu?
  • Vodič dobrog online marketinga u ugostiteljstvu
  • 19 načina kako da vam se gosti opet vrate
  • 5 načina da vas kupci zavole

   

  Sve tekstove možete pročitati na linku: Savjeti za ugostitelje

  • Trendovi u ugostiteljstvu – ponuda jela i jelovnik organski uzgojene hrane
  • Zašto je prikupljanje informacija o gostima bitno u ugostiteljstvu!?
  • Kako unaprijediti poslovanje slušajući što vam vaši gosti govore
  • 5 načina kako konobari kradu
  • Uhvati me ako možeš!
  • 5 savjeta kako da vaše osoblje bude zadovoljno
  • Kako napraviti uspješan tim
  • Zašto je sugestivna prodaja posebna tajna uspješnih ugostitelja
  • Što ne bih napravio prilikom upošljavanja da sam znao
  • Koristite li ispravno glazbu?
  • Uštedite i zadržite svoj novac prilikom odabira dobavljača robe

   

  Sve tekstove možete pročitati na linku: Savjeti za ugostitelje

  • Konobarska biblija
  • Dobar konobar se fokusira na gosta, a ne na novac
  • Razlika između uspjeha i neuspjeha su međuljudski odnosi
  • Kako izgleda organizacija osoblja u sezonskom restoranu
  • Tajna dobrog recepta za pizzu

  Sve tekstove možete pročitati na linku: Savjeti za ugostitelje

Kako naručiti knjigu?

U slučaju da želite naručiti ovu korisnu knjigu sa svim potrebnim zakonskim regulativama iz područja ugostiteljstva na preko 1000 stranica, te na dodatnih 160 stranica i vrlo koristan "Vodič za ugostitelje" po cijeni od 499 kuna, pribilježite se preko forme za narudžbu.