Iako nama možda zvuči kao naučna fantastika, online naručivanje hrane u svijetu je uobičajena pojava. Naručivanje se vrši putem interneta uz korištenje računara, a sve više i preko mobitela, smartphone-a i tableta. Koliko je to zaista zastupljeno, u kojim segmentima i ko to najviše koristi pokušat ćemo vam prenijeti kroz istraživanje koje je obavilo Sveučilište Cornell.

Infografika