Kada je u pitanju elektronsko poslovanje , najvažnija stvar je da konobar kuca sve račune. U programu trebate za svaku konzumaciju namjestiti tačne normative(materijal od kojeg se prave konzumacije i jela), kako bi se vodilo tačno stanje zaliha.

Manager će svu dolazeću robu zaduživati na određeno skladište objekta, a konobar će kucanjem računa skidati materijal sa stanja. Opcije koje se često koriste u programu trebaju da su jednostavne i brze za upotrebu a to su: dodavanje novih konzumacija(artikala), normativa, izmjena cijena, zaključivanje dana, brzi izvještaji, administracija konobara i lager lista.

Što je savršen ugostiteljski program?

FIskalna blagajna u kafiću ili restoranu mora da omogući managerima provođenje svih njihovih zamisli. Ukoliko program ne može da sprovodi vaše zamisli nastaje velika zbrka. Svaki put kada se odlučite za neki potez, a u programu ne ostane trag o tome doći će do problema.

Ono što se najčešće dešava je da određeni događaji zahtijevaju povećanje odnosno smanjenje cijena, ako morate svaki put cijenu ručno prepraviti i nakon završetka ponovo vratiti na staro sumnjam da ćete mnogo puta imati strpljenja to ponoviti. Program treba da ima rad sa više cijena i pozivanje njih u jednom kliku. Npr. da za svaku konzumaciju napravite 3 cijene pa da je jedna od njih standardna, jedna skuplja jer imate neki događaj , a jedna jeftinija jer tim danima nemate mnogo posla pa želite da privučete što više gostiju, ili da imate opciju brze promjene cijena izraženu u procentima.

Izvještaji su opcija koja se koristi svakodnevno i treba da bude prilagođena vašim potrebama: zbir konzumacija, razdvojen promet po konobarima, po načinima plaćanja, potrošnja robe, izvještaj po poreskim grupama, izvještaj za određeni period i sl. su standardni izvještaji i morale bi ih imati sve aplikacije.

Koje su odlike savršenog ugostiteljskog programa?

Savrseni ugostiteljski program za kasu - odlike

Ažuriranje lager liste se mora raditi redovno jer samo tako možete znati razliku između ulaza i izlaza. Robu možete unositi na više načina. Možete zaduživati samo količine a možete je voditi i uz kalkulacije. Ukoliko hoćete da završite prije onda je vodite samo po količinama a ukoliko želite da imate više financijskih podataka onda treba da pravite kalkulacije koje uključuju unos nabavnih cijena, poreza, rabata,marža i kala. Kalo je „otpad“ koji se koristi za određene robe i zakonom je predviđen za svaku robu pojedinačno.

Kalo se koristi pretežno kod morske hrane koja se nabavlja ne očišćena a kalo je razlika između očišćene i neočišćene robe. Često se dešava da mangeri budu previše zauzeti i zaborave pogledati koju robu treba naručiti, zato je obavezno da aplikacija ima alarm koji upozorava na minimalne zalihe određene robe. Program treba da vas obavijesti koja roba je na minimalnim zalihama i od kojeg dobavljača je nabavljate

Savršen ugostiteljski program i njegova izješća

Savrseni ugostiteljski program za kasu - backoffice

Kada je riječ o većim lokalima manager bi morao da ima Back office iz kojeg bi radio bez smetanja konobarima. Živimo u vremenu interneta i brzih komunikacija tako da u svakom slučaju manager i ne treba da bude prisutan u objektu nego mora imati mogućnost rada sa daljine kao i svoj račun na web stranici gdje će imati pregled svih izvještaja, ili da program automatski izvještava managera o određenim promjenama sms-om, sa ovim ćete olakšati i sebi drugima jer niste fizički vezani za objekat.