Gdje može nastati problem sa receptima

U restoranima se često mijenjaju meniji nekada se to dešava radi bolje zarade na hrani, ali u većini slučajeva radi se o promjeni kuhara koji prilagođava meni svome načinu rada i recepturama koje poznaje.
Svi vlasnici se trebaju zapitati mogu li izdržati odlazak svog glavnog kuhara. Nisu rijetke situacije kada kuhar odlazi, nekada jer je nezadovoljan, a nekada jer je dobio bolju priliku. Kada dođe do ove situacije treba da znate slijedeće stvari.

  • Recepti koje je vaš kuhar koristio, mogu biti zaštićeni autorskim pravom, ali pod autorskim pravo ne spada korištenje istih sastojaka za jedno jelo. Autorsko pravo zaštićuje upotrebu određenih sastojaka i korištenje određenog procesa u pripremanju jednog jela.
  • U čijoj svojini su recepti koje je kuhar stvorio dok je radio za vas. Ko je vlasnik izuma nekog lijeka, da li osoba koja je pronašla taj lijek ili firma za koju je radio? Ko je vlasnik ovih recepata?
  • Kuhar koji odlazi može otići kod vašeg direktnog konkurenta, ili pak otvoriti svoj restoran i nuditi istu meni koji je bio kod vas, po kojem ste možda bili prepoznatljivi.

Kako se zaštititi

Sve navedene stavke vam mogu stvoriti ogromne probleme, zato o njima morate razmisliti prije nego se dese. Najbolje se možete zaštiti ugovorom o radu, u kojem precizno morate definisati sve mogućnosti koje vas mogu zadesiti.

Neke od stavki koje vam predlažemo da uključite su:

  • Opis posla kuhara, ovdje precizno definišite šta očekujete od njega.
  • Stvaranje knjige recepata, koja će biti isključivo vlasništvo restorana, zajedno sa procesom izrade.
  • Odavanje tajna, bilo da se radi o financijama, receptima ili bilo kakve radne metode vašoj konkurenciji.
  • Sukob interesa, zabrana rada za konkurenciju ili za sebe određeni vremenski period. Obično se radi o periodu od 24 mjeseca.
  • Ugovor o radu bi trebao da sastavi iskusan pravnik koje će odlično integrisati sve mogućnosti u ugovor kako bi vas zaštitio.

Zaštiti se prije nego bude kasno!

Da li ste imali sličnih problema, podijelite iskustva sa nama?