Općenito govoreći, štetnici su životinje, ptice ili insekti koji mogu zagaditi hranu direktno ili indirektno.

Najčešći štetnici koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost hrane jesu:

 1. glodavci; štakori i miševi,
 2. muhe i leteći insekti,
 3. žohari,
 4. mravi,
 5. ptice,
 6. žišci i drugi kukci.

Opasnosti vezane uz štetnike:

 • bakterije kojih su štetnici prenositelji,
 • tijela štetnika, jajašca, dlake, izmet i sl.,
 • kemijska sredstva npr. sredstva korištena kao mamci za štetnike.

Kontrolne mjere za suzbijanje štetnika

Objekt mora biti izgrađen na način da se onemogući prodor štetnicima. Navedeno se može postići na sljedeći način:

 1. postaviti mreže na ventilacijskim otvorima,
 2. zatvoriti mrežama i zvonima sifona odvodne kanale i druge otvore kroz koje bi štetnici mogli prodrijeti u objekt,
 3. podove, zidove, krovove, vrata i prozore koji se otvaraju držati u dobrom stanju bez oštećenja i otvora.

Mreže protiv insekta

Prozori koji se otvaraju trebaju biti zaštićeni mrežama koje zadržavaju leteće insekte (preporučena veličina otvora mreže 2mm kvadratna).

Mreže moraju imati mogućnost skidanja radi čišćenja.

Vrata

Vrata koja dijele prostor za rad s hranom od vanjske sredine (okoliša) ili vrata koja se duže vrijeme drže otvorena, moraju biti izvedena na način da se spriječi prodor štetnicima (mreže, zračne zavjese, drvena vrata obložena metalnom oblogom u visini
30 cm od poda). Vrata moraju prianjati uz okvir i imati pravilno izveden prag.

Električni uređaji za leteće insekte

Za uništavanje letećih insekata preporuča se uporaba električnih uređaja. proizvođači daju savjete o mjestima postavljanja,  načinu održavanja i čišćenju opreme.

Pregled dostavnog vozila kao i hrane koja se zaprima

Prilikom dostave hrane potrebno je izvršiti detaljan pregled dostavnog vozila kao i hrane koja se zaprima, kako se s ambalažom i zaprimljenom hranom u objekt ne bi unijeli štetnici.

 • Postrojenja za pripremu hrane, kao i skladišni prostori moraju biti organizirani na način da se mogu lako prati i čistiti i da su zaštićeni od prodora štetnika.
 • Hrana koja čeka za daljnju obradu ili se odmrzava mora biti pokrivena.
 • Organski otpad mora se odmah maknuti iz prostora u kojem je nastao, a potrebno ga je držati do krajnje dispozicije u posudama s poklopcem.
 • Hrana se mora skladištiti odmaknuta od poda i zidova.
 • Gdje je moguće, hrana se mora skladištiti u hermetički zatvorenim kontejnerima (spriječen kontakt s glodavcima).
 • Vanjske površine objekta potrebno je održavati čistima.

Štetnici se mogu pojaviti:

 1. iz samog produkta,
 2. iz pakiranja (npr. kartonske kutije i transportni boksovi),
 3. prilikom transporta npr. gusto zbijene palete u transportnim sredstvima koja pružaju glodavcima skrovište, ali se drvenim paletama mogu prenijeti i insekti koji se zavuku u drvo,
 4. prilikom transporta hrane iz skladišta koja se nalaze izvan objekta za proizvodnju hrane, kroz vanjsku sredinu u prostore za pripremu i obradu,kroz prozorska okna koja nemaju zaštitnu mrežicu,
 5.  iz odvodnih kanala kroz oštećene zaštitne rešetke i sifone,
 6. kroz komunikacije objekta s vanjskom sredinom (prostor oko toplovodnih instalacija, klimatizacijskih cijevi, vanjski otvori ventilacije i druga oštećenja) ,
 7. zbog neadekvatnog zbrinjavanja otpada radi neprikladnog prostora za odlaganje, nedovoljnog broja i kapaciteta spremnika za odlaganje, nedostatne dinamike odvoza koji predstavlja hranu za rast i razvoj štetočina,
 8. zbog visoke vlage koja, osim što pogoduje rastu plijesni i gljivica, predstavlja povoljne uvjete za umnožavanje štetnika