Princip:

 • CO2 iz boce( 1 )
 • prolazi kroz redukcijski ventil( 2 )
 • i crijevom za CO2 vodi na priključnu glavu( 3 )
 • koja je čvrsto priključena na bačvu( 4 ).
 • Povećanjem tlaka CO2 iznad tlaka u bačvi pivo se potiskuje kroz ventil priključne glave( 5 )
 • i crijevom za pivo( 6 )
 • vodi do hladnjaka( 7 ).
 • Nakon hlađenja proticanjem kroz hladnjak pivo crijevom za pivo( 8 )
 • ide do slavine za točenje piva( 9 )

i istače se u čaše.

Na kojem principu radi aparat za točenje piva?

Bačva (4)

Pivo za točenje isporučuje se u standardnim bačvama od 30 i 50 L izrađenim od nehrđajućeg čelika. Puna bačva ima težinu oko 41,00, odnosno 63,00 kilograma.

Bačva je opremljeno sa sondom kroz koju se puni, prazni i pere i koja garantira da je bačva hermetički zatvorena. Na sondi se nalazi zaštitni plastični poklopac (čep) sa oznakama svake pivare i ako je poklopac neoštećen znak je da se u bačvi nalazi sterilan proizvod čime se osigurava maksimalna zaštita kvaliteta, okusa i trajnosti.
Pivo se u bačvama nalazi pod tlakom i može se istočiti samo na aparatu za točenje, odnosno priključivanjem predviđene priključne glave i potiskivanjem sa CO2.

Svako izlaganje piva u bačvi povišenim temperaturama povećava tlak u bačvi i otežava hlađenje piva na željenu temperaturu. Stoga je potrebno bačve skladištiti na temperaturama do 20°C ako se želi postići najbolja kvaliteta točenog piva.

Boca CO2 (1)

Pivo se u bačvi nalazi pod tlakom kako bi se zadržao otopljeni ugljen dioksid u pivu. Stoga se pivo iz bačve istače kroz sondu dovođenjem povećanog tlaka ugljen dioksida iz boce sa ugljen dioksidom.

Boca sadrži CO2 pod tlakom te se sa njom mora postupati pažljivo.

Boca se spaja sa bačvom putem priključne glave (3), a tlak se regulira pomoću redukcijskog ventila s manometrom (2) kojim se CO2 u bačva sprovodi pod točno određenim tlakom koji osigurava stabilan protok piva od bačve do hladnjaka (7), odnosno slavine za točenje (9).

Tlak je potrebno regulirati ovisno o uvjetima točenja, najviše ovisno o temperaturi. Povećanjem temperature piva u bačvi pod jednakim tlakom dolazi do oslobađanja ugljen dioksida otopljenog u pivu, koji se izdvaja u obliku sitnih mjehurića koji lančano potiču dalje izdvajanje otopljenog ugljen dioksida i uslijed toga dolazi do “uznemirenja” piva i njegova otežanog točenja. Stoga je pri povećanju temperature piva u bačvi potrebno povećati tlak ugljen dioksida na redukcijskom ventilu.

Minimalni tlak ugljen dioksida može se odrediti prema jednostavnoj formuli:
temperatura piva u bačvi ( °C ) / 10 = potreban tlak CO2 ( bar )

Ako se pivo ne istače duže vrijeme (npr. preko noći) potrebno je zatvoriti dovod CO2 kako ne bi došlo do prekomjernog zasićenja piva u bačvi sa CO2 i uslijed toga do pjenjenja piva.

Hladnjak ( 7 )

Pivo se rashlađuje na temperaturu točenja (do 10°C) prolaskom kroz spiralnu cijev hladnjaka uronjenu u ledom hlađenu kadu hladnjaka pri 0°C. Kapacitet hlađenja određuje se ovisno o vanjskoj temperaturi , a na preporuku ovlaštenog servisera aparata za točenje. Posuda za vodu hladnjaka mora uvijek biti puna prije priključivanja aparata u struju (220 V AC).

Nakon priključivanja potrebno je 2 do 2,5 sata da se u hladnjaku stvori dovoljno leda nakon čega je hladnjak spreman za upotrebu. Hladnjak mora biti stalno uključen kako bi se održao potrebni kapacitet hlađenja. Izbor kapaciteta hlađenja određuje se na prekidaču za izbor režima hlađenja odabirom položaja LJETO – ZIMA, a prema uputama ovlaštenog servisera.

Kako prati i održavati aparat za točenje piva

Slavina i priključna glava peru se svakodnevno četkom u toploj vodi, a priključna glava i cijevi redovnim ispiranjem toplom vodom pomoću priključka (adaptera) koji isporučuje pivovara.

Redovnim pranjem i održavanjem instalacije sprečava se stvaranje naslaga kamenca, kvasca i nečistoća koje mogu uzrokovati brzo izdvajanje CO2 iz piva uslijed čega dolazi do prekomjernog pjenjenja kod istakanja piva, kao i bržeg kvarenja uslijed loše potrošnje.

Prostor u kome se nalazi bačva potrebno je redovno čistiti. Tokom rada potrebno je održavati higijenu konzole za istakanje i sabirne tacne pranjem u toploj vodi. Dijelovi hladnjaka i spremnik vode peru se četkom prema potrebi ili preporuci ovlaštenog servisera, tamo gdje je neophodno zbog loših radnih uslova.

Pranje sredstvima za dezinfekciju vrši samo ovlašteni serviser.

Instalaciju za točenje piva potrebno je redovno prati najmanje jednom u 5 tjedana ako je potrošnja kontinuirano 2 do 3 bačve tjedno ili do maximalno svakog 4 tjedna kod slabije potrošnje. Nakon pranja sredstvima za pranje potrebno je instalaciju dobro isprati svježom vodom.

Koji se problemi javljaju kod točenja piva?

Prilikom točenja piva može doći do sljedećih problema

 • Pivo se pri točenju pjeni – provjeriti: a,b,c,d,e,g,
 •  Pivo je zamućeno i blago kiselo –   provjeriti: h
 •  Pivo je bez okusa i ne pjeni –   provjeriti: a,c, i
 • Pivo ne ističe –   provjeriti: a,c, j, 

a) Provjeriti da li su otvoreni ventil i redukcijski ventil na boci sa CO2

b) Pivo zasićeno sa CO2, zatvarati CO2 preko noći.

c) Provjeriti bocu sa CO2, ako je prazna zamijeniti je.

d) Provjeriti slavinu da li dobro radi. Temperatura točenog piva veća je od 10 stupnjeva C. Provjeriti da li radi hladnjak, ima li leda ili je bačva sa pivom previše zagrijano (blizu izvora topline). Ako hladnjak ne radi uključiti ga i ostaviti oko 2 sata da se stvori dovoljno leda, ako je pivo u bačvi pretoplo priključiti hladnije bačva i ukloniti ga od izvora topline. Skinutu bačvu i istočiti kada se ohladi.

e) Provjeriti ima li mjehurića u crijevu za dovod piva, ako ima provjeriti tlak CO2

g) Instalacija nije oprana u ugovorenom roku, isprati je

h) Zamijeniti bačvu, oprati instalaciju i priključiti novu.

i) Provjeriti da li su čaše potpuno čiste, sve zaostale uljne i masne tvari loše utiču na pjenu i okus piva.

j) Provjeriti da li je bačva prazna. Provjeriti da li je ispravno prikačeno ili nešto smeta normalnom protoku (ostatci poklopca zatvarača upali u instalaciju – zvati servis).

POSEBNA UPOZORENJA

 • NE RADITI NIKAKVE NEDOPUŠTENE PROMJENE ILI PODEŠAVANJA NA OPREMI!
 • BOCA SA CO2 MORA UVEK BITI DOBRO UČVRŠĆENA I POSTAVLJENA U USPRAVAN POLOŽAJ!
 • NIJE DOZVOLJENO KAČITI BAČVE DIREKTNO NA BOCU SA CO2 BEZ KORIŠTENJA REDUKCIJSKOG VENTILA!
 • BAČVE SA PIVOM NE DRŽATI U BLIZINI IZVORA TOPLINE
 • NASTOJATI UVEK PRIKAČITI BAČVU KOJA JE ODSTAJALA NEKO VRIJEME NAKON TRANSPORTA ( MINIMALNO 6 SATI )!
 • PRIKLJUČENU BAČVU SA PIVOM ISTOČITI UNUTAR MAKSIMALNO TRI DANA!
 • PRIKLJUČENU BAČVU NE SKIDATI BEZ POTREBE DOK SE NE ISTOČI