Uz pismeni zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata kao jedan od priloga potrebno je priložiti i izvješće o učinkovitosti ventilacije kafića, restorana ili drugog ugostiteljskog objekta. Krenut ćemo redom od zakona o ograničavanju pušenja i ventilaciji u ugostiteljstvu.

Ventilacija u ugostiteljstvu i zakon o ograničavanju pušenja

Zakon o ograničavanju pušenja (NN 125/08 i 119/09) u kafićima do 50m2 koji se odluče prilagoditi pušačima definira u svojim odredbama da je potrebno izvesti sustav ventilacije (Sustav ventilacije je sustav koji služi za dovođenje vanjskog i odvođenje onečišćenog zraka iz zgrade, iz više prostorija ili iz samo jedne prostorije u zgradi, NN 3/07, članak 4.

Detaljnije to bi izgledalo ovako:

 • Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka »Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu«.
 • Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.
 • Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
 • Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
 • Ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje.
  Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku.
 • Ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno.
 • Sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m².
 • Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije.
 • Prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja da su ispunjeni uvjeti za pušački prostor, u dokumentaciji tvrtke koja je registrirana za izradu i montažu opreme za ventilaciju i klimatizaciju, osim mjernih nalaza o izmjenama zraka, mora biti točno navedeno terminologijom prema Tehničkom propisu o sustavu ventilacije, djelomične ventilacije i klimatizacije zgrada NN3/07, članak 4. da je u objektu osiguran prinudni usis zraka i prinudni ispuh zraka.

Sukladno uputi Ministarstva zdrastva i socijalne skrbi podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja dužan je zahtjevu priložiti fotografiju ili izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da je u ugostiteljskom objektu osigurana sklopka za uključivanje ventilacije na vidljivom mjestu. Ne tolerira se prirodna ventilacija kao rješenje usisa svježeg zraka već se mora napraviti prinudna ventilacija odnosno ventilator za ubacivanje svježeg zraka.

Ventilacija u kuhinjama

Među najvažnije komponente svake kuhinje spada i kuhinjska napa. Njena je zadaća odvođenje svih isparavanja, mirisa, dima i čađi nastale pri kuhanju van iz kuhinjskog prostora. No, svaku napu potrebno je kvalitetno i na odgovarajući način održavati.

Svaku napu potrebno je redovito čistiti i dezinficirati, kao i ostali ventilacijski sustav – kanale, filtere i ventilatore. Jedan od razloga čišćenja je i zakonska obaveza propisana Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata. Rad u kuhinji uzrokuje taloženje masnoća u napi i njenim filterima i u odsisnim kanalima. Te masnoće su redovito izložene visokim temperaturama i predstavljaju veliki rizik od zapaljenja.

Pravilik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata propisuje obavezu čišćenja nape najmanje jednom svaka tri mjeseca. Čišćenje nape mora provoditi za to ovlaštena osoba o čemu je potrebno voditi evidenciju. Evidenciju vodi ona osoba koja je zadužena za poslove zaštite od požara. Osoba odgovorna za redovito čišćenje nape i ventilacijskih kana je upravitelj ugostiteljskog objekta.

Nakon čišćenja izdaje se zapisnik o obavljenim poslovima za potrebe inspekcije. Po potrebi naručitelja može se izdati i atest.

U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rada ugostiteljskog objekta.