Definiranje normativa artikala

 

Dodavanje nove robe u program i definiranje količine robe koja se troši prodajom artikla.

Definiranje normativa artikala

 

Uputa:
Nakon logiranja kliknite na Uredi i ući ćete u dio programa u kojem se dodaju novi artikli, kategorije, mijenjaju cijene, definiraju noramtivi i sl.  Pronađite artikal kojem želite definirati normativ, selektirajte ga i idite na sastojci. Klikom na polje sastojci otvara se prozor za definiranje normativa od kojih se sastoji artikal. Prozor je podjeljen na dva dijela, u prvom dijelu se nalazi popis svih unesenih roba koje možete pretraživati u redu koji se nalazi na početku prozora.

Upisom potrebnog naziva u prvom dijelu se filtriraju robe koje sadrže taj naziv, klikom na Dodaj roba prelazi u drugi dio prozora koji prikazuje od kojih sve roba i u kojim količinama se sastoji artikal. Osnovna količina koja se dodjeljuje svakoj robi  je 1,  klikom u polje količina upisujete količinu robe koja se troši u artiklu. Klikom na dugme Ukloni brišete normativ iz artikla.