Dodavanje nove kategorije i pod kategorije

Artikle dijelimo po glavnim kategorijama, odnosno pod kategorijama od Ako vam trenutna kategorija ili pod kategorija za vaš novi artikal nije odgovarajuća dodajte samostalno novu. Dodavanje novih  kategorija i pod kategorija vršite na slijedeći način:

Dodavanje nove kategorije i pod kategorije

 

Uputa:
Nakon logiranja kliknite na Uredi i ući ćete u dio programa fiskalne blagajne POS Sector u kojem se dodaju novi artikli, kategorije, mijenjaju cijene, definiraju normativi i sl.  Ulaskom ćete primjetiti da imate + pored naziva glavne kategorije koji služi za dodavanje nove kategorije, klikom na + otvara vam se prozor gdje upisujete naziv glavne kategorije, na isti način dodajete i novu kategoriju unutar određene glavne kategorije, t.j. odaberete glavnu kategoriju u kojoj želite da dodate novu kategoriju i kliknete na dodaj novu kategoriju (donji lijevi kut).