Dodavanje novog artikla

 

Novi artikl dodajete na jednostavan način, tako što za prvi korak odredite kojoj glavnoj kategoriji novi artikl pripada, tipa “Piće” ili “Kuhinja”. Nakon što odaberete glavnu kategoriju radi lakšeg snalaženja prilikom kucanja, odredite pod kategoriju kojoj će vaš novi artikl pripadati.

Primjer: Potrebno je da kao novi artikl dodate “Čaj”. On po svojoj vrsti pripada u glavnu kategoriju “Piće” , a pod kategorija kojoj bi “Čaj” pripadao bio bi “Topli napici”. Unos novog artikla u program pogledajte u kratkoj uputi:

Dodavanje novog artikla

 

Uputa:
Dodavanje novog artikla se vrši tako što se pozicionirate u Glavnu kategoriju i pod kategoriju u kojoj želite da dodate novi artikl i kliknete na Dodaj artikl, nakon toga vam se otvara prozor za upis naziv artikla, cijene, definiranja normativa kao i promjene slike artikla ako vam ne odgovara ponuđena slika.