Dodavanje novog korisnika

Dodavanje novog korisnika u POS Sector vršite na sljedeći način:

Dodavanje novog korisnika

Uputa:
Da bi dodali novog korisnika potrebno je da idete u Back office -> Postavke -> Korisnici kliknite na + (donji lijevi ugao) nakon čega će vam se s desne strane otvoriti dodatne informacije o korisniku kao što je lozinka i OIB, koje je potrebno upisati.