Dodjela porezne stope artiklu

 

Način na koji dodajete odgovarajuću poreznu stopu artiklu je sljedeći:

Dodjela porezne stope artiklu

Uputa:
Klikom na + se otvara mogućnost i dodjele poreznih stopa, prikazane su sve porezne stope, a na “Da” selektirate one koje trebaju biti dodijeljene artiklu. Pored poreznih stopa imate mogućnost da definirate i grupu posebnog poreza.

To ćete uraditi tako što ćete u polje Oznaka upisati grupu (Bezalkoholna pića, Pivo, Vino ili Alkoholna pića) kojoj pripada artikl. Upisom oznake grupe ćete moći dobiti izvješće o prometu razvrstano po grupama artikala koje vam je svaki mjesec potrebno.

PDV po vrsti artikala bi u ovome slučaju izgledao na sljedeći način:

  • Pivo PDV(13%) + PP (3%)
  • Vino PDV(13%) + PP (3%)
  • Bezalkoholna pića PDV(13%) + PP (3%) Osim vode i prirodnih sokova PDV (13%)
  • Žestoka Alkoholna pića PDV(25%)+PP(3%)

 

Promjena poreza za cijelu kategoriju vrši se na slijedeći način:

Uredi> klik na glavnu kategoriju / pa na> + sa desne strane > Promjeni poreze.  Nakon toga ugasite program i ponovo upalite.