Licenciranje programa – unos serijskog broja

Kratka korisnička uputa za: Licenciranje programa (Unos licencnog ključa koji omogućava rad na programu)

Licenciranje programa POS Sector