Naplata računa za gotovinu

 

Naplata računa za gotovinu vršite na slijedeći način:

Uputa:
Kliknite na jednu od glavnih kategorija u kojoj se nalazi pod kategorija sa naručenim pićem. Npr. ako su vaši gosti naručili dva čaja prvo kliknete na glavnu kategoriju “Piće” gdje vam se otvaraju u prvoj vertikalnoj koloni sve pod kategorije ove glavne kategorije. Pod kategorija “Topli napici” je pod kategorija gdje se nalazi vaš željeni artikl “Čaj”.

Klikom na ovu pod kategoriju prikazat će vam se u drugoj vertikalnoj koloni svi artikli a među njima i željeni artikl iz prijema “Čaj”. Svakim klikom na željeni artikl povećava se količina za 1. Naručene artikle možete vidjeti u trećoj glavnom vertikalnoj koloni. U slučaju da ste unijeli veću količinu od željene, svakim klikom na artikl u trećoj koloni smanjuje se količina za 1.

FAQ

  • Jednostavno izdavanje računa putem programa svakako povećava brzinu usluge i daje mogućnost zadovoljavanja propisanih zakona. Na ovaj način povećava se produktivnost usluge i do 50%.

    Ulaganja u računalsku opremu su jednokratna, ali u omjeru troška nabave opreme i ubrzavanja procesa rada, ulaganja u opremu su zaista neznatna. Također, bitno je da je obuka novog osoblja na software-u jednostavna kako nepotrebno ne bi gubili vrijeme na obuci novih korisnika.

    Savjet: Svaki konobar treba da ima ovlasti za naplatu računa na karticu ili virman, ali obratite posebnu pažnju koji konobar ima ovlasti za storniranje računa.

  • Program se koristi i u drugim djelatnostima, kako uslužnim tako i trgovačkim. U verziji za trgovine je dodatna mogućnost brze pretrage artikala po nazivu, šifri ili uporabu sa bar kod čitačem.

  • Cijene koje su vidljive na Web-u su cijene za krajnjeg korisnika. Kupovinom trajne licence korisnik je platio i online podršku i zakonske update za period od godinu dana, nakon godinu dana postoji opcija ugovora o održavanju ili podrške po pozivu. Online podrška je remote podrška, a fizička podrška se plaća posebno i podrška se odnosi isključivo na funkcionalnost programa, korisničke greške i sl. nisu uključene u podršku. Ukoliko se korisnik odluči na najam licencu, onda je u cijenu uključena trajna online podrška i zakonski update, fizička podrška se plaća dodatno.