Podešavanje skladišta s kojeg će se roba trošiti

 

Namjestite rad sa više skladišta, a svakoj kategoriji definirajte različito skladište s kojeg će se trošiti roba. Način je sljedeći:

 Podešavanje skladišta s kojeg će se roba trošiti

Podešavanje skladišta s kojeg će se roba trošiti

Uputa:
U programu imate mogućnost rada sa više glavnih kategorija i skladišta, te možete podesiti da jedna glavna kategorija troši robu s jednog skladišta, a druga s drugog, ova opcija je zgodna kada želite da vodite odvojeno šank i kuhinju što je čest slučaj.

Da bi odabrali skladište sa kojeg želite da trošite robu idite na Uredi, zatim kliknite na glavnu kategoriju za koju želite da podesiti skladište s kojeg će se trošiti roba (Piće, Hrana), zatim kliknite na + sa desne strane gdje će vam se otvoriti prozor za definiranje skladišta s kojeg će se roba trošiti, u polju Troši robu sa odaberite skladište sa kojeg želite da vam se troši roba, kliknite na X pa onda spremi.